Schadeformulier invullen na aanrijding

Schadeformulier aanrijdingBent u aangereden en gewond geraakt? Dan is de kans groot dat u met letselschade te maken krijgt. Letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade. Schade claimen doet u bij (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. En dat begint met het zorgvuldig invullen van het schadeformulier. Het is van groot belang dat alle betrokken partijen het schadeformulier invullen na een aanrijding, zodat duidelijk is wat er precies gebeurd is. Dit maakt het makkelijker om uw letselschade te claimen. Een correct ingevuld schadeformulier voorkomt discussies met de andere partij en met de verzekering.

Gewond geraakt door aanrijding en letselschade claimen? Het schadeformulier invullen is belangrijk. Laat u goed informeren en neem contact op voor vrijblijvende informatie over juridische bijstand.

Wat is letselschade precies?

Letselschade is alle schade die u heeft wanneer u bent aangereden en daarbij gewond bent geraakt. U krijgt te maken met kosten die u niet zou hebben als u niet zou zijn aangereden. Denk hierbij aan mogelijk verlies van inkomen, medische kosten en juridische kosten. Deze schade noemen we materiële schade. Er is sprake van immateriële schade als u lichamelijk en psychisch leed ervaart als gevolg van de aanrijding. Ook dit rekenen wij tot uw letselschade. Wanneer een ander aansprakelijk is voor uw ongeluk, kunt u al uw materiële en immateriële schade claimen bij de tegenpartij. Schadevergoeding voor immateriële schade staat bekend als smartengeld.

Voorbeelden materiële schade:

 • verlies van inkomen, doordat u tijdelijk of helemaal niet meer in staat bent om te werken
 • reiskosten die u moet maken om bij een arts of therapeut te komen
 • kosten voor huishoudelijke hulp omdat u uw huis niet meer kunt onderhouden
 • eigen bijdragen voor hulpmiddelen
 • juridische kosten
 • kosten voor behandelingen van bijvoorbeeld de fysiotherapeut die uw zorgverzekering niet vergoedt

Wilt u immateriële schade claimen nadat u aangereden bent, dan kijkt men bij het bepalen van de hoogte van uw smartengeld onder meer naar de volgende factoren:

 • is het letsel blijvend of van korte(re) duur?
 • bent u langdurig op genomen in het ziekenhuis of een instelling om te revalideren?
 • heeft u een verminking of littekens opgelopen?
 • kunt u uw werk nog uitvoeren zoals u deed voordat u aangereden werd?
 • heeft u veel pijn en verdriet en wat is de invloed van uw letsel op uw privéleven?

Schadeformulier invullen nadat u bent aangereden

Als u bent aangereden, letselschade opgelopen heeft en deze schade wilt claimen, moet u altijd een schadeformulier invullen. We helpen u graag bij de afwikkeling van uw letselschade, zodat u ontvangt waar u recht op heeft.

De meeste verzekeringsmaatschappijen voorzien hun klanten van een schadeformulier zodra zij de verzekering afsluiten. Het is verstandig om altijd een schadeformulier in uw auto te hebben liggen. Mocht u zijn aangereden, dan kunt u het schadeformulier meteen invullen. Bent u lopend of op de fiets aangereden dan is het logisch dat u  geen schadeformulier bij zich heeft. Bent u aangereden door een automobilist of bestuurder van een andere motorvoertuig, vraag de tegenpartij dan naar zijn of haar schadeformulier. Is geen van beide partijen in bezit van een schadeformulier, dan kunt u het schadeformulier tegenwoordig ook digitaal invullen of via een speciale schadeapp. Ook kunt een schadeformulier aanvragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Schade claimen? Vul voorkant schadeformulier meteen in

Na de aanrijding dient de voorkant van het schadeformulier te worden ingevuld. Beide partijen moeten dit doen. Het originele, papieren schadeformulier heeft een doordrukblad, zodat u allebei een exemplaar van de voorkant mee naar huis kunt nemen. Kunt u het formulier niet zelf invullen doordat u gewond bent geraakt? Bij een aanrijding met gewonden komt doorgaans de politie ter plaatse die proces-verbaal opmaakt en de omstandigheden van de aanrijding vastlegt.

Op de voorkant vult u de datum, locatie en verwondingen in. Let goed op dat u de juiste datum en het juiste tijdstip invult; het moment waarop u aangereden bent. Dit is van belang vanwege de omstandigheden. Was het die dag heel slecht weer of was het glad? Hier kan door correct invullen geen discussie meer over ontstaan. Bij vraag 2 dient u de juiste locatie van het ongeval in te vullen. Schrijf in elk geval de straatnaam op waar u reed, liep of fietste toen u werd aangereden. Bevindt die straat zich bij een kruising? Maak dit dan duidelijk bij vraag 13. Vergeet ook niet de juiste plaatsnaam te vermelden! Zo volledig mogelijk zijn helpt u bij het claimen van uw letselschade.

Bij vraag 3 dient u in te vullen of er gewonden zijn. Houdt u er rekening mee dat sommige klachten en symptomen zoals bijvoorbeeld whiplash klachten, zich later kunnen openbaren. Bezoek hierom altijd direct na het ongeval een arts. Vraag 4 gaat over materiële schade. Zijn er meer dan twee voertuigen bij betrokken, vul dan ‘ja’ in en vul alle gegevens in bij punt 14. Vul ook ‘ja’ in als er schade is aan andere objecten, zoals bijvoorbeeld een boom of verkeerslicht.

Schadeformulier invullen en getuigen

Zijn er getuigen van het ongeval waarbij u aangereden bent? Vul dit in bij vraag 5 en noteer hun contactgegevens. Zij kunnen van grote waarde zijn wanneer u letselschade wilt verhalen. Houdt u er ook rekening mee dat niet alle bestuurders altijd eerlijk hun eigen gegevens invullen. Het is slim om erop toe te zien dat bijvoorbeeld kentekengegevens juist zijn ingevuld of vraag eventueel naar een identiteitsbewijs.

De belangrijkste punten zijn nummer 12, 13 en 14. Hier vult u in wat de toedracht is van het ongeval. Doe dit zo volledig mogelijk, want dit is belangrijk voor de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als u bent aangereden en de andere partij is aansprakelijk, dan kunt u al uw schade claimen. Letselschade kan hoog oplopen! Bij nummer 13 vermeldt u het best alle mogelijke feiten, zoals rijrichting en verkeersborden. Ga niet in discussie als u het niet eens kunt worden, schakel dan de politie in. De laatste stap is het ondertekenen van het schadeformulier. Bent u het niet eens met wat de andere partij heeft genoteerd? Zet dan in geen geval handtekening.

Achterzijde schadeformulier invullen

Beide partijen vullen de achterkant van het schadeformulier thuis in. U kunt bij een garage een schatting laten maken van de schade aan uw voertuig. Is er politie geweest nadat u bent aangereden? Geef dit aan en vraag bij de politie het proces-verbaal op, zodat u dit kunt  toevoegen. Ook dit gaat u helpen bij het claimen van uw letselschade. Geef ook duidelijk aan of u gewond bent geraakt en bezoek een arts om uw te laten controleren. Vul bij 9 en 10 in hoe het ongeval in uw ogen is ontstaan. Houd er rekening mee dat dit gebruikt wordt voor het bepalen van de aansprakelijkheid en dat dit van invloed is bij schade claimen.

Ook op de achterzijde moet u de datum invullen en de handtekening zetten. Daarna maakt u een kopie van het complete formulier en stuurt u de kopie op naar uw verzekeringsmaatschappij.

Bent u aangereden? Zo kunt u schade claimen

Het op een correcte manier invullen van het schadeformulier is een eerste stap bij het schade claimen. We raden u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met een jurist gespecialiseerd in letselschade om u te laten helpen bij het schade claimen. Als de tegenpartij aansprakelijk is, betaalt u hier niets voor, omdat juridische kosten onder uw letselschade vallen.