Wie betaalt de schade na een aanrijding met de fiets?

Een aanrijding met de fiets kan grote gevolgen hebben. U heeft tenslotte nauwelijks bescherming. U kunt schade aan uw fiets of persoonlijke bezittingen hebben en onverhoopt ook gewond zijn geraakt. Deze verwondingen kunnen aanzienlijk zijn waardoor u veel kosten moet maken en inkomsten misloopt. Maar wie betaalt de schade? Bent u aangereden op de fiets, dan komt u al snel in aanmerking voor schadevergoeding. De eerste stap is om te bekijken wie aansprakelijk is.

Wie betaalt de schade na uw aanrijding met de fiets? Leg het vrijblijvend voor aan onze letselschade-experts.

Welke schade na aanrijding met de fiets?

Schade fiets aanrijdingDe opgelopen schade hangt veelal samen met de type ,voertuig waarmee u in aanraking bent gekomen. Was er sprake van een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, bus of scooter. Uw fiets kan schade oplopen, van kapotte verlichting, verbogen trappers of een beschadigd wiel tot total loss. Dit moet u laten repareren of er dient een nieuw exemplaar te worden gekocht. Ook persoonlijke spullen kunnen beschadigd oplopen. Denk aan uw tas, laptop, tablet, bril, telefoon of koptelefoon. Dergelijke schade is vervelend maar gelukkig redelijk eenvoudig te verhelpen. Gewond raken bij een aanrijding met de fiets zorgt echter voor andere en hogere schade. Welke schade betreft dit en wie betaalt de schade?

Wat is dan letselschade?

Alle schade die is ontstaan doordat u gewond bent geraakt, noemen we letselschade en deze letselschade kan behoorlijk oplopen. Misschien bent u tijdelijk niet mobiel en moet u gebruik maken van vervangend vervoer. Als u een tijd niet kunt werken, daalt uw inkomen wellicht. We zetten nog een aantal (letsel)schadeposten op een rij:

  • medische kosten
  • hulp in huishouding
  • studievertraging
  • aanpassingen in uw woning
  • aangepaste vakantie

Bij bovenstaande voorbeelden spreken we van zogenoemde ‘materiële schade’. Dit is schade die direct in geld is uit te drukken. Hieronder valt overigens ook de juridische bijstand die wij verlenen. Is de andere partij volledig aansprakelijk voor uw aanrijding met de fiets, dan is onze hulp kosteloos en verhalen wij ook deze kosten direct op de andere partij. De vraagt ‘wie betaalt de schade’ is hiermee dus beantwoord: dit is de aansprakelijke partij.

Immateriële schade na aanrijding fietser

Naast bovenstaande materiële schade kunt u ook immateriële schade oplopen door een aanrijding met de fiets. Misschien houdt u chronische pijnklachten over aan het ongeluk of heeft u klachten zoals nachtmerries en slapeloosheid. Als u ernstig gewond bent geraakt, kan uw sociale leven daar onder te lijden hebben. Voor dit soort gevolgen, die uw levensvreugde danig in de weg kunnen staan, kunt u smartengeld ontvangen. Dit maakt deel uit van de totale schadevergoeding die u ontvangt.

Aangereden op de fiets: wie betaalt de schade?

Bent u aangereden op de fiets, dan gelden er andere regels dan wanneer u op een scooter of op een motor reed. Dat komt doordat u als fietser extra beschermd bent in de wet. Volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet bent u als kwetsbare verkeersdeelnemer vaak niet (volledig) aansprakelijk bij een aanrijding met de fiets. Ook niet als u zelf een verkeersovertreding beging. Kwam u in aanraking met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer, dan dient deze in de meeste gevallen tenminste de helft van uw letselschade te vergoeden.

Aangereden door bus of tram

Wie betaalt de schade bij een aanrijding met bus of tram? Ook dan heeft u in de meeste gevallen recht op schadevergoeding voor in elk geval de helft van uw letselschade. De partij waarmee u te maken krijgt is in eerste instantie het vervoersbedrijf en daarna met diens verzekeraar. De voorrangsregels voor dergelijke voertuigen kunnen afwijken van de voorrangsregels voor ander gemotoriseerd verkeer, waardoor het altijd verstandig is om een letselschade-expert te raadplagen. In de praktijk dient het vervoersbedrijf vaak de volledige schade van de fietser te betalen.

Aanrijding fiets – brommer / scooter

Wie betaalt de schade bij een aanrijding met een brommer of scooter? Hierbij gelden dezelfde regels als bij een aanrijding met een auto, vrachtwagen of ander gemotoriseerd voertuig, ook al hebben deze verkeersdeelnemers zelf ook minder bescherming in het verkeer. Het letsel bij een aanrijding met de fiets en een brommer of scooter, is door de snelheid waarmee deze voertuigen zich door het verkeer bewegen vaak vrij ernstig. Ook hier geldt de uitzonderingsregel regel dat overmacht de enige reden kan zijn waarmee aansprakelijkheid aan de zijde van de brommer/scooterrijder wordt ontlopen.

Wie betaalt de schade na aanrijding met andere fietser?

De meest lastige situatie is als de aanrijding met de fiets is veroorzaakt door een andere fietser. Want wie betaalt de schade in dit geval? Als u geen verkeersovertreding heeft begaan, moet de andere fietser in principe al uw schade betalen en heeft u recht op schadevergoeding. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat particulieren niet tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd en zelf niet de financiële middelen hebben om uw schade te betalen. Er ontstaat dan al snel een lastige situatie. Ook als de veroorzakende partij wél is verzekerd, kan het lastig zijn om te bewijzen wat er precies is gebeurd. Vraag een letselschade-expert naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Wie betaalt uw rechtsbijstand?

Is een ander aansprakelijk voor uw aanrijding met de fiets, dan dient deze partij ook onze kosten te vergoeden. U kunt dus kosteloos gebruik maken van onze diensten. Wij werken in heel Nederland en kunnen ook op huisbezoek komen.