Aangereden tijdens wandeling

Aangereden tijdens wandelingLopend aangereden worden, het zal u maar overkomen. Wat moet u doen als u bijvoorbeeld bent aangereden tijdens een wandeling? In de wet is bepaald dat voetgangers altijd recht hebben op vergoeding van letselschade als zij zijn aangereden door een auto of ander motorvoertuig. Een ongeval heeft altijd grote impact, zeker als u als voetganger aangereden bent. U bent voor de wet een zwakke verkeersdeelnemer, waardoor u extra juridische bescherming geniet. Aangereden tijdens wandeling? Letselschade kan hoog oplopen, u doet er goed aan om u te laten informeren over uw rechten.

Aangereden tijdens wandeling? Het is raadzaam om een letselschade expert in te schakelen. Juridische bijstand is voor u als voetganger vaak kosteloos.

U bent lopend aangereden. Wat nu?

Wanneer u als voetganger bent aangereden tijdens een wandeling, is de kans groot dat u daar letsel en soms zelfs zeer ernstig letsel aan heeft overgehouden. Het is een zeer logisch gevolg dat uit dit letsel letselschade voortkomt. Voorbeelden van letselschade zijn medische kosten, verlies aan inkomsten, kosten voor bijvoorbeeld extra huishoudelijke hulp en re-integratie kosten. Ook de kosten voor rechtsbijstand en reiskosten naar bijvoorbeeld een arts vallen onder uw letselschade. Degene die tijdens de wandeling heeft aangereden, is al snel volledig aansprakelijk voor uw letselschade. U hebt dan recht op schadevergoeding.

Aangereden tijdens wandeling, wie is aansprakelijk?

Aangereden tijdens wandeling; dan geldt voor u een speciale regeling. U bent een kwetsbare verkeersdeelnemer wanneer u lopend aan het verkeer deelneemt. Door deze kwetsbaarheid bepaalt de wet dat de bestuurder van een motorvoertuig altijd voor in ieder geval de helft aansprakelijk is als deze u heeft aangereden tijdens een wandeling. Normaal gezien moet u bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is. In dit geval is dat dus niet zo. Dat de bestuurder van het motorvoertuig altijd voor minimaal vijftig procent aansprakelijk is, betekent niet dat de bestuurder ook altijd volledig schuld heeft. Overigens maakt de wet onderscheid tussen voetgangers jonger dan 14 jaar en voetgangers ouder dan 14 jaar. Hieronder leest u daar meer over hoe het wettelijk zit als u zelf ook schuld had aan de aanrijding.

Kinderen in het verkeer

Wanneer een kind jonger dan 14 jaar is aangereden tijdens een wandeling op het spelen op straat, dan is de bestuurder van het motorvoertuig volledig aansprakelijk voor de letselschade. De Wegenverkeerswet bepaalt dat kinderen extra bescherming verdienen, omdat het verkeersinzicht van kinderen vaak nog niet goed ontwikkeld is. Kinderen kunnen daardoor onvoorzichtig en roekeloos zijn in het verkeer. Ook door hun lichamelijke kwetsbaarheid kunnen zij heel hun leven beperkingen van letsel blijven ondervinden. De bestuurder van het gemotoriseerde voertuig dient hier te allen tijde rekening mee te houden en dus extra alert te zijn. Ook al rende het kind zonder te kijken de straat op toen het werd aangereden, de bestuurder van het motorvoertuig zal toch aansprakelijk zijn.

Voetganger ouder dan 14 jaar aangereden

Als een voetganger ouder dan 14 jaar wordt aangereden, heeft hij of zij altijd recht op een schadevergoeding voor minimaal vijftig procent van de letselschade. Ook wanneer u als voetganger zelf een verkeersovertreding heeft gemaakt. Over de verdeling van het percentage ‘eigen schuld’ leest u later meer. De de bestuurder van het motorvoertuig is dus aansprakelijk, tenzij hij of zij overmacht kan aantonen.

Aangereden tijdens wandeling en overmacht

Het kan gebeuren dat de automobilist echt niets valt te verwijten als hij of zij een wandelaar heeft aangereden. Als de tegenpartij dit kan bewijzen, is er sprake van een overmachtssituatie. In de praktijk is overmacht echter heel lastig aan te tonen. Overmacht geldt alleen als het gedrag van een voetganger of fietser zó onwaarschijnlijk is, dat de bestuurder van het motorvoertuig er geen rekening mee hoefde te houden. De gemotoriseerde moet zelf feiten en omstandigheden als bewijs aandragen. Een voorbeeld van overmacht is wanneer een voetganger bijvoorbeeld tegen of vlak voor een rijdende auto wordt geduwd.

Het is géén overmacht als u als voetganger aangereden wordt terwijl u door rood loopt. Het komt regelmatig voor dat voetgangers door rood lopen, waardoor een automobilist hier rekening mee moet houden. Er is ook geen sprake van overmacht als een kind tussen geparkeerde auto’s vandaan komt en plotseling oversteekt. Een automobilist moet rekening houden met onvoorspelbaar gedrag van kinderen.

Causale verdeling aanrijding

Is er geen sprake van overmacht? Dan kan er gekeken worden naar over en weer gemaakte fouten: de causale verdeling. Als u lopend aangereden bent en daar een deel eigen schuld aan heeft, krijgt u hoogstwaarschijnlijk niet honderd procent van uw letselschade vergoed. Er wordt dan gekeken naar een schuldverdeling tussen u als voetganger en de bestuurder van het motorvoertuig. Ondanks dat u misschien voor zeventig procent eigen schuld heeft en dus logischerwijs maar recht zou hebben op een schadevergoeding van dertig procent van uw letselschade, krijgt u toch altijd minimaal die wettelijk bepaalde vijftig procent. Dit percentage loopt op tot 100 procent, wanneer u niets te verwijten valt.

Aangereden tijdens wandeling en vergoeding schade

Aangereden tijdens wandeling en gewond geraakt? U doet er goed aan om een letselschade deskundige in te schakelen voor het claimen van uw letselschade. U krijgt dan hulp bij het inventariseren van de precieze hoogte van uw letselschade en het claimen daarvan. Hier is zowel medische- als juridische kennis voor vereist. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval, is dit in principe kosteloos. De kosten van onze hulp vallen namelijk ook onder uw letselschade.

Zelf aangereden tijdens wandeling en behoefte aan hulp? Aarzel dan niet en vraag ons vrijblijvend om advies.