Lopend aangereden

Lopend aangeredenEen ongeluk zit in een klein hoekje en het kan zomaar gebeuren dat u al lopend op straat aangereden wordt. Hoe zit het juridisch als u lopend aangereden bent? Wie is dan aansprakelijk en wat houdt dat in voor uw eventuele letselschade en recht op schadevergoeding? Letselschade bestaat uit bijvoorbeeld medische kosten, gederfde inkomsten en smartengeld. Als u aangereden bent en schadevergoeding wilt claimen, is het aan te raden hiervoor een jurist in te schakelen. Als voetganger heeft u namelijk een bijzondere juridische positie als het aankomt op de aansprakelijkheid voor letselschade.

Bent u lopend aangereden; bijvoorbeeld op straat of tijdens het oversteken? Neem dan contact op met ons letselschadebureau. Voetgangers kunnen wij vaak kosteloos bijstaan en een eerste advies is altijd vrijblijvend.

Voetganger aangereden: wie is aansprakelijk?

Voetgangers zijn net als fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers. Wanneer u lopend aangereden bent door bijvoorbeeld een auto, isdaarom in artikel 185 Wegenverkeerswet opgenomen dat de aansprakelijkheid in beginsel bij de gemotoriseerde verkeersdeelnemer ligt. De wetgever heeft bepaald dat door een auto aangereden voetgangers altijd recht hebben op schadevergoeding voor hun letselschade, ook als zij zelf schuld hebben aan het ongeval.

Afhankelijk van de situatie wordt bepaald voor hoeveel procent de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is te houden. Kort gezegd is degene die u heeft aangereden altijd voor minstens 50% aansprakelijk.

Kind aangereden

Is uw kind jonger dan 14 jaar al lopend aangereden? Dan is de bestuurder van het motorvoertuig vrijwel altijd volledig aansprakelijk voor de letselschade. Kinderen worden extra goed beschermd door de Wegenverkeerswet, omdat kinderen in het verkeer roekeloos en onvoorzichtig kunnen zijn en bestuurders van motorvoertuigen hierop bedacht moeten zijn. Kinderen tot 14 jaar hebben daarom altijd recht op volledige vergoeding van de letselschade, ongeacht de omstandigheden, tenzij er sprake is van overmacht van de bestuurder van het motorvoertuig. Dat komt echter zeer zelden voor.

Lopend aangereden, geen overtreding begaan

Bent u als voetganger aangereden en ouder dan 14 jaar? Ook dan heeft u dus recht op schadevergoeding. In dat geval krijgt u minimaal 50% van uw letselschade vergoed. Als u zelf geen verkeersovertreding heeft begaan zelfs 100%. De wet bepaalt dat een bestuurder van een motorvoertuig in principe altijd voor in ieder geval de helft van de schade aansprakelijk is. Dit geldt zowel voor mensen die lopend zijn aangereden als voor mensen die zijn aangereden op de fiets. Het hangt van de schuldvraag af of u meer dan de helft vergoed krijgt.

Lag de fout bij de bestuurder van de auto, motor of scooter, dan krijgt u vanzelfsprekend alles vergoed; de bestuurder van het motorvoertuig is 100% aansprakelijk en daardoor verplicht 100% van uw letselschade te vergoeden.

Bent u door eigen schuld aangereden?

Bent u geschept door een auto of ander motorvoertuig, dan kunt u hier zelf geheel of gedeeltelijk schuldig aan zijn. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld bent aangereden terwijl u door rood liep of u een andere verkeersovertreding hebt begaan. In juridische zin is er dan sprake van ‘eigen schuld’. In een eigen schuld situatie zal de bestuurder van het motorvoertuig, zoals aangegeven, nog altijd 50% van uw letselschade moeten vergoeden.

Lopend aangereden: overmacht

Het kan voorkomen dat een bestuurder van een voertuig geen enkele schuld heeft bij het aanrijden van een voetganger. In dat geval is er sprake van overmacht. Dit moet de tegenpartij dan wel bewijzen. In de praktijk is dit erg lastig. In bijna alle gevallen is de bestuurder van het voertuig gewoon aansprakelijk als hij of zij iemand lopend aangereden heeft. Overmacht geldt alleen als het gedrag van de voetganger zó onwaarschijnlijk is, dat de bestuurder er geen rekening mee had kunnen houden. Dit geldt bijvoorbeeld als een voetganger opzettelijk een ongeval veroorzaakt.

Letselschade als u lopend aangereden bent

Bent u als voetganger aangereden, dan is de kans groot dat u hierbij letsel heeft opgelopen. Voetgangers zijn immers kwetsbaar in het verkeer. Letsel als botbreuken, hoofdletsel, beenletsel en hersenletsel komt vaak voor. We raden u aan om altijd naar uw huisarts of ziekenhuis te gaan na een ongeval, zeker als u lopend bent aangereden. Sommige klachten komen pas later tot uiting. Het is goed om uw ongeval vast te laten leggen in uw medisch dossier, u staat dan sterker wanneer u de letselschade wilt claimen.

Voorbeelden van letselschade:

  • u kunt uw werk (tijdelijk) niet meer uitvoeren of bent aangewezen op aangepast werk, waardoor u inkomsten misloopt;
  • u moet een huishoudster en/of tuinman inhuren om uw huis en tuin te onderhouden, omdat u dit sinds het ongeval niet meer zelf kunt;
  • u moet veel kosten maken voor behandelingen therapieën die u nodig heeft voor uw herstel;
  • om bij uw arts of therapeut te komen, maakt u reiskosten.

Ook immateriële schade telt mee bij het bepalen van de hoogte van uw letselschade. Dit is lastiger, omdat hier geen prijskaartje aan hangt en het niet tastbaar is. Schadevergoeding voor immateriële schade als u lopend aangereden bent, noemen we smartengeld. Onder andere de volgende factoren zijn van invloed op de hoogte van smartengeld:

  • de hoeveelheid pijn en psychisch leed
  • mate van verminderde kwaliteit van leven
  • mate van blijvende invaliditeit
  • impact van eventuele arbeidsongeschiktheid

Hoe krijgt u letselschade vergoed?

De letselschade die is ontstaan doordat u lopend aangereden bent, komt voor vergoeding in aanmerking. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, reiskosten die u maakt om bijvoorbeeld naar een arts te gaan, gemiste inkomsten, schade aan uw eigendommen, kosten voor rechtsbijstand en smartengeld.

Letselschade berekenen en claimen is niet gemakkelijk. Om de precieze hoogte van de letselschade te bepalen is juridische én medische kennis vereist. Het is raadzaam om een jurist in te schakelen. Voor u is dit meestal kosteloos: uw juridische kosten zijn onderdeel van uw schade. De juristen kunnen voor u uitzoeken wie aansprakelijk is en deze partij vervolgens aansprakelijk stellen. Samen met u kunnen wij uw letselschade nauwkeurig berekenen en zullen wij een rechtvaardige schadevergoeding claimen. Vervolgens zorgen wij ervoor dat de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke tegenpartij de schadevergoeding of voorschotten daarop zo snel op uw bankrekeningstort.