Arbeidsongeschikt na een aanrijding

Arbeidsongeschikt na aanrijdingEen verkeersongeluk zet het leven van de slachtoffers vaak al totaal op zijn kop. Bent u hierdoor tevens (al dan niet tijdelijk) arbeidsongeschikt, dan verandert het leven helemaal drastisch. Wie door een aanrijding niet meer kan werken, ook al is het maar tijdelijk, krijgt met meer dan alleen verlies van inkomen te maken. Steun vanuit de omgeving is voor veel slachtoffers belangrijk en ook juridische hulp kan zeer raadzaam zijn.

Impact aanrijding niet onderschatten

De impact van een aanrijding moet niet worden onderschat. Bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs: het komt regelmatig voor dat zij problemen krijgen wanneer zij van dichtbij een ernstig ongeval hebben zien gebeuren. Bij ernstige psychische problemen kan arbeidsongeschiktheid op de loer liggen. Dat vertelt arbeidsdeskundige Jan Vaatstra op de website van Transport online bijvoorbeeld. Daarnaast kan het gebeuren dat de consequenties van een aanrijding er pas na een tijd toe leiden dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Er is dan niet alleen sprake van lichamelijk letsel geweest maar ook van psychisch letsel waardoor iemand op een gegeven moment niet meer kan functioneren.

Wanneer arbeidsongeschikt na een aanrijding?

Wanneer is iemand nu eigenlijk arbeidsongeschikt? We spreken van arbeidsongeschiktheid wanneer iemand vanwege ziekte of letsel geheel of gedeeltelijk zijn werk niet meer kan uitvoeren. Ondanks allerlei wettelijke regelingen loopt het slachtoffer hierdoor om te beginnen vaak inkomsten mis. Zeker als er sprake is van flexwerk of als het slachtoffer als zelfstandig ondernemer werkt. Het is voor wat betreft de financiële consequenties goed om te weten dat slachtoffers van een aanrijding vaak recht hebben op volledige vergoeding van alle letselschade, waaronder ook verlies van inkomen valt.

Bent u zelf arbeidsongeschikt na een aanrijding, dan adviseren wij u om altijd contact op te nemen met een letselschade-expert van aangereden.nl. Wij zoeken uit in welke mate er recht is op schadevergoeding en smartengeld.

Voorbeelden verlies aan inkomsten bij arbeidsongeschiktheid

 • Slechts gedeeltelijke doorbetaling van loon
 • Geen onregelmatigheidstoeslag
 • Geen fooien
 • Geen extra inkomsten overwerk
 • Contract niet verlengd
 • Geen bonus of winstuitkering
 • Ontslag na langere arbeidsongeschiktheid

Zelfstandige en arbeidsongeschikt na aanrijding

Ongeveer een op de tien ondernemers krijgt op enig moment met arbeidsongeschiktheid te maken. Steeds meer zelfstandigen realiseren zich dat het daarom slim is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Ook het fenomeen Broodfondsen is in opmars. Toch zijn er nog veel zelfstandig ondernemers die niets hebben geregeld. De (financiële) problemen die zij kunnen verwachten bij arbeidsongeschiktheid na een aanrijding, zijn groot. Maar ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt niet alle (extra) kosten en compenseert vaak ook niet volledig het wegvallen van inkomen. Zowel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als een zelfstandig ondernemers met mensen in dienst doen er daarom goed aan zich door een letselschade deskundige te laten informeren over hun rechten. Wanneer een ander aansprakelijk voor de aanrijding is, kost hen dat doorgaans niets.

Werknemer en arbeidsongeschikt na aanrijding

Wanneer een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt na een aanrijding, dan heeft hij of zij doorgaans recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van loon of uitkering. Dit brengt ook verplichtingen met zich mee. Bovendien zal een slachtoffer van een aanrijding bij arbeidsongeschiktheid te maken krijgen met bijvoorbeeld hoogoplopende medische kosten, kosten van autoritten, kosten van revalidatie en herstel, kosten voor hulp huishouding, enzovoorts. Al deze kosten vallen onder de letselschade waarvoor het slachtoffer schadevergoeding kan eisen wanneer een ander aansprakelijk was voor de aanrijding.

Voorbeelden schadeposten

 • Kosten voor hulp in huishouding, klussen in en rond huis en tuin.
 • Medische kosten: eigen risico en eigen bijdrage, behandelingen van bijv. fysiotherapeut, medische hulpmiddelen, medicijnen
 • Reiskosten, bijvoorbeeld voor bezoek arts, specialist etc.
 • Kosten voor juridische bijstand
 • Schade aan persoonlijke eigendommen
 • Smartengeld voor lichamelijk en psychisch leed

Verschil geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Iemand is geheel arbeidsongeschikt wanneer hij of zij helemaal niet kan werken, dat spreekt voor zich. Maar wanneer is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Wettelijk gezien is iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt wanneer hij of zij vanwege ziekte, handicap of letsel tussen de 20 en 65 procent van het laatst verdiende loon kan verdienen. Het slachtoffer komt dan meestal in aanmerking voor de zogenoemde WGA-uitkering: de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Uitvoeringsinstantie UWV bekijkt of iemand voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering.

Aansprakelijkheid bij een aanrijding

Is een ander aansprakelijk voor de aanrijding? Dan dient de verzekeringsmaatschappij van deze aansprakelijke partij alle schade te vergoeden die het slachtoffer als gevolg van de aanrijding lijdt. Bent u arbeidsongeschikt geraakt, dan is er ook sprake is van gederfde levensvreugde: het leven is immers niet meer zoals het voor de aanrijding was. Ernstig letsel brengt daarnaast ook vaak psychische klachten en pijnklachten met zich mee. Er is dan ook recht op smartengeld, een vergoeding voor het leed dat niet in geld is uit te drukken. Een letselschade-expert van aangereden.nl kan u bijstaan om te bekijken of er aanspraak op smartengeld kan worden gemaakt en een inschatting maken hoeveel smartengeld reëel zou zijn.

Juridische bijstand bij arbeidsongeschiktheid

Bent u of kent u iemand die al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een aanrijding? U kunt altijd contact met ons opnemen voor vrijblijvend advies. Een eerste kennismakingsgesprek kost u niets en wanneer een ander aansprakelijk is, zijn de kosten voor juridische bijstand ook te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Ons team kan zorgdragen voor de gehele afhandeling van letselschadezaken bij arbeidsongeschiktheid. Het slachtoffer krijgt waar hij of zij recht op heeft, zonder dat hij/zij hier zelf ingewikkelde juridische procedures voor hoeft aan te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *