Letselschade na een aanrijding

Bij letselschade na een aanrijding is het van belang om op het juiste moment de juiste stappen te nemen. Wordt er voor een Letselschade na aanrijdingandere weg gekozen dan is de kans op volledige schadeloosstelling vele malen kleiner. Bij het realiseren van schadevergoeding is het kunnen aanleveren van bewijs essentieel. Hoewel uw hoofd er na een aanrijding misschien niet direct naar staat, adviseren wij u om zo snel als mogelijk:

 • voor controle uw huisarts te bezoeken.
 • juridische hulp in te schakelen
 • de tegenpartij aansprakelijk te laten stellen.

Onze hulp is gratis, omdat wij onze kosten meenemen in de letselschadeclaim. De tegenpartij is namelijk wettelijk verplicht om alle kosten die voortvloeien uit de aanrijding te vergoeden. U weet vast dat verzekeraars de neiging hebben om de totale schade laag te houden. Maakt u zich geen zorgen: wij berekenen uw exacte letselschade en eisen de voor u maximaal mogelijke schadevergoeding. De discussie met de verzekeraar voeren we namens u. Kortom: wij doen het juridische en rekenkundige werk en u richt zich op uw herstel. Een geruststellende gedachte, vind u niet? Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij helpen u graag!

Hieronder leest u meer over aansprakelijkheid bij de diverse aanrijdingsvormen:

Tevens treft u informatie over de schadeposten die u kunt claimen als u letselschade lijdt als gevolg van een aanrijding.

Letselschade na een aanrijding als automobilist

Als u tijdens het autorijden bent aangereden door een ander voertuig is de aansprakelijkheid als volgt geregeld. Hield de bestuurder van het andere voertuig zich niet aan de verkeersregels en veroorzaakte hij daardoor de aanrijding? Dan is hij aansprakelijk voor uw letselschade, tenzij u zelf ook (gedeeltelijk) schuld heeft aan de aanrijding. De bewijslast ligt bij u om aan te tonen dat de tegenpartij aansprakelijk is. Uitzondering op deze bewijsregel is de kop-staartbotsing, in welk geval de achterop rijdende bestuurder bijna altijd aansprakelijk is. Als de tegenpartij vindt dat hij niet aansprakelijk is, zal hij moeten aantonen dat hij wél voldoende afstand heeft bewaard.

Letselschade na een aanrijding op de scooter

Werd u aangereden op de scooter of bromfiets door een ander voertuig? Als de tegenpartij een verkeersregel heeft overtreden, is hij aansprakelijk voor uw letselschade. Als u schadevergoeding eist, bent u wettelijk verplicht om aan te tonen dat de tegenpartij schuldig is. In beginsel wordt de aansprakelijkheid bepaald aan de hand van het schade-aanrijdingsformulier. Zorg dus altijd dat dit correct is ingevuld alvorens u het formulier ondertekent!

Had u met uw scooter of bromfiets een aanrijding met een fietser of voetganger? Ook dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, mits de ander een verkeersfout maakte. Let wel: fietsers en voetgangers zijn vrijwel nooit 100% aansprakelijk voor een aanrijding. Zij hebben, als zwakke verkeersdeelnemers, altijd recht op schadevergoeding.

Letselschade na aanrijding als fietser of voetganger

Bent u als fietser of voetganger aangereden en heeft u letsel? Dan heeft u altijd recht op schadevergoeding, omdat de wet zwakke verkeersdeelnemers beschermt en de bestuurder van een motorvoertuig in vrijwel alle gevallen als aansprakelijke partij aanwijst. Het is niet zo dat u uw letselschade na een aanrijding altijd 100% vergoed krijgt, de hoeveelheid schadevergoeding waar u recht op heeft hangt ervan af of er sprake is geweest van eigen schuld. Heeft u zelf ook een fout gemaakt? Zo ja, dan heeft u recht op een schadevergoeding van minstens 50%. Is dit niet het geval, dan heeft u recht op een schadevergoeding van 100%. De enige uitzondering op deze regel is overmacht, maar dit komt zelden voor.

Schadevergoeding voor letselschade na een aanrijding

schadevergoeding letselschade na een aanrijdingU lijdt letselschade na een aanrijding. Als vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is en aansprakelijkheid heeft erkend, heeft u recht op schadevergoeding. Het gaat bij letselschade om de financiële gevolgen van uw beschadigde gezondheid. Onze kosten maken onderdeel uit van deze gevolgen, waardoor onze hulp voor u helemaal gratis is. Laat ons helpen bij de berekening van uw schade, zodat we voor u de maximale schadevergoeding kunnen vorderen.

Onze werkwijze stap voor stap:

 • Wij berekenen uw huidige en toekomstige letselschade.
 • Deze letselschade nemen wij op in uw schadeclaim.
 • De claim sturen we naar (de verzekeraar van) de tegenpartij.
 • Wij voeren de correspondentie/discussie met de (verzekeraar van de) tegenpartij.
 • We vorderen een voorschot, zodat u zo snel mogelijk geld op uw rekening ontvangt.
 • Na afloop van het traject wordt ook de einduitkering naar uw rekening overgemaakt.

Voorbeelden van schadeposten

Hier onder treft u een aantal voorbeelden aan van letselschadeposten die vaak gevorderd worden:

 • Geneeskundige kosten

Ziektekosten die niet door uw zorgverzekering worden vergoed zijn een schadepost. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico.

 • Reiskosten

Stel u moet voor de behandeling van uw letsel naar een fysiotherapeut of bedrijfsarts. De reiskosten die u hiervoor moet maken zijn een schadepost. Dit kan een kilometervergoeding zijn, maar ook de kosten van taxivervoer als u zelf niet in staat bent om te rijden. Ook de reiskosten die gezinsleden moeten maken, bijvoorbeeld om bij u op bezoek te komen, komen voor vergoeding in aanmerking.

 • Huishoudelijke hulp

Niet alleen kosten van een particuliere hulp of thuiszorg komen voor vergoeding in aanmerking, ook de hulp die familie en vrienden (mantelzorg) verlenen is een schadepost.

 • Hulpmiddelen/aanpassingen

Wellicht heeft u als gevolg van het ontstane letsel orthopedisch schoeisel nodig. Of moet uw auto of woning worden aangepast. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij uw gemeente. Deze kan een eigen bijdrage in rekening brengen. Niet alles wordt vergoed, dus die kosten komen in elk geval voor vergoeding in aanmerking, net zoals de eigen bijdrage.

 • Klussen en onderhoud

Wanneer u als gevolg van uw letsel uw huis niet meer kunt onderhouden, denk bijvoorbeeld aan tuinwerkzaamheden, kunt u vergoeding vorderen voor de hulp die u moet inschakelen. Dat kan een professional zijn, maar u mag ook een redelijke vergoeding vorderen voor een kennis die u ondersteunt.

 • Inkomensverlies

Het kan zijn dat uw werkgever uw salaris niet volledig doorbetaald tijdens het ziekteverzuim. Of dat u uw leaseauto moet inleveren. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid komt de WIA in beeld, waardoor uw inkomen een stuk minder wordt. Het verschil tussen uw inkomen voor en na uw ongeval zijn een schadepost, die de tegenpartij moet vergoeden. Hieronder valt ook een achteruitgang in inkomen omdat u een promotie mist. En alle pensioenschade die uit uw inkomensverlies voortvloeit. Dit is een pittige berekening! Wij hebben hier dagelijks mee te maken en ondersteunen u graag bij het opmaken van deze schadepost.

 • Studievertraging

Als u door het letsel studievertraging oploopt, betekent dit dat u pas later dan gepland kunt gaan werken. Die financiële consequenties kunt u opvoeren als schadepost. Hoe hoger de opleiding die u volgt, hoe groter de schade.

 • Smartengeld

Smartengeld compenseert de pijn, verdriet, angst en ongemakken die u als gevolg van het ongeval ervaart. De belangrijkste factor bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld is de aard en ernst van het letsel. In de regel geldt dat hoe erger de aard van het letsel (denk aan blijvende invaliditeit), des te hoger de smartengeldvergoeding zal uitvallen. Lees hier meer over smartengeld.

 • Shockschade

Dit kunt u claimen als er sprake is van aantoonbare psychische schade die is ontstaan doordat een nabestaande bijvoorbeeld ooggetuige was van het ongeval. Shockschade wordt slecht incidenteel uitgekeerd.

 • Overlijdensschade

Als het slachtoffer is overleden zijn er natuurlijk de kosten van de uitvaart, voor zover deze niet door een uitvaartverzekering worden vergoed. Maar denk ook aan schade in verband met het wegvallen van levensonderhoud van het gezin. Als een inkomen wegvalt is de aansprakelijke partij verplicht om de nabestaanden een aanvulling te betalen, zodat ze hetzelfde niveau van levensonderhoud hebben als voor het ongeval.

Tip: noteer alle mogelijke schadeposten vanaf dag 1 in een notitieboekje. Zo ziet u niets over het hoofd. Wij helpen u graag met uw letselschadeclaim en zorgen er gedurende het hele traject voor dat uw zaak geen onnodige vertraging oploopt. Neem snel contact met ons op voor kosteloze juridische bijstand!

Ons letselschadebureau

 • Wij dragen het keurmerk van het Register Letselschade
 • Wij zijn ervaren specialisten op het gebied van letselschade
 • Wij voorzien u van kosteloos en vrijblijvend advies
 • Wij werken deskundig en snel
 • In de meeste gevallen is onze rechtsbijstand gratis, omdat we onze kosten verhalen op de aansprakelijke partij
 • Wij claimen maximale schadevergoeding en regelen voor u een voorschot op deze schadevergoeding
 • We werken samen met diverse collega-specialisten
 • We nemen uitgebreid de tijd om slachtoffers te begeleiden en komen op huisbezoek, als u zelf niet naar ons letselschadekantoor kunt komen