Letselschadebureau

Het team van letselschadebureau B&O Letselschade bestaat uit integere, ervaren en gedreven letselschadejuristen en experts. Wij zijn in het bezit van het keurmerk van het Register Letselschade en lid van alle relevante brancheorganisaties; zoals het Nederlands Instituut Schaderegelaars (NIS) en het Nederlands Instituut Voor Register Experts (NIVRE). Onze medewerkers beschikken over alle vereiste diploma’s en aantoonbare vakkennis.

Team B&O Letselschade

Bent u aangereden en bent u hierdoor gewond geraakt, dan doet u er goed aan om te informeren wat wij voor u kunnen betekenen. Kiest u voor ons letselschadebureau, dan kunt u rekenen op gedegen juridische bijstand.

Waarom een letselschadebureau

Juridische hulp bij het verhalen van letselschade en het claimen van een rechtvaardige schadevergoeding is geen onnodige luxe.Als letselschadebureau behartigen wij úw belangen. Een aanrijding of ander ongeval met letselschade zet uw leven op z’n kop. U krijgt te maken met schade aan uw voertuig en persoonlijke eigendommen, u heeft pijn en verdriet vanwege uw letsel en de gevolgen van letsel kunnen aanzienlijk zijn, zowel financieel als psychisch.

Slachtoffers van een aanrijding of ander verkeersongeval weten echter lang niet altijd waar zij wettelijk gezien recht op hebben. En waar of bij wie moet u zijn? Allerlei ingewikkelde regelingen en veranderende wetgevingmaken het er niet gemakkelijker op. Het gevolg is dat wij zien dat slachtoffers vaak genoegen nemen met minder schadevergoeding dan hen toekomt of het er maar bij laten zitten. Wij zorgen er als uw belangenbehartiger voor dat u krijgt waarop u recht heeft, zonder dat u daarvoor vervelende en ingewikkelde discussies met verzekeraars hoeft aan te gaan.

Waarom ons letselschadebureau inschakelen?

Wanneer u bent aangereden en een ander het ongeval heeft veroorzaakt, spreekt het vanzelf dat u schadevergoeding wenst voor al uw letselschade. Het inschakelen van ons letselschadebureau brengt u veel voordelen en gemak. Wij kennen alle regelgeving, zijn volledig onafhankelijk, nemen u al het werk uit handen en zorgen ervoor dat u krijgt waar u echt recht op heeft.

Bent u aangereden, dan is het belangrijk dat u niet te lang wacht met het inschakelen van ons letselschadebureau. Ook als u denkt dat de gevolgen van het ongeval en uw letsel misschien wel meevallen. Er is u een ongeluk overkomen waar u niet om gevraagd heeft en waarvan u de gevolgen misschien nog niet goed kunt overzien. De praktijk wijst uit dat onze specialisten en de juridische hulp die zij verlenen veel betekenen voor slachtoffers van een ernstige aanrijding.

De kosten van een letselschadebureau

Wanneer een ander verantwoordelijk is voor uw letselschade, kost onze hulp u niets. De aansprakelijke partij betaalt ook de kosten van uw letselschadebureau. Dit is wettelijk geregeld. In de praktijk wordt deze schadevergoedingsplicht vrijwel altijd gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering, die vermogend genoeg is om uw schade te kunnen dragen.

Wilt u gebruik maken van onze kosteloze rechtsbijstand, dan moeten wij dus een ander aansprakelijk kunnen stellen voor uw letselschade. Voor een eerste inschatting van uw zaak, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen

Schadevergoeding: Waar heb ik recht op?

Voordat wij uw letselschade claimen bij de verzekeraar van de tegenpartij, dient glashelder te zijn wie aansprakelijk is voor uw ongeval. Indien nodig zullen wij een onderzoek naar de aansprakelijkheid uitvoeren en de benodigde informatie opvragen bij politie en verzekeringsmaatschappijen. Vervolgens zullen wij samen met u nauwkeurig inventariseren waaruit uw schade bestaat en met welke kostenposten u in de toekomst mogelijk nog te maken kunt. Dit is iets wat slachtoffers zelf vaak over het hoofd zien en u doet uzelf al snel te kort. Wij stellen realistische schadelijsten op en claimen zowel uw materiële als immateriële schade. Vergoeding voor immateriële schade heet ook wel smartengeld.

Voorbeelden van materiële schade:

  • Schade aan voertuig of vervoersmiddel en persoonlijke eigendommen
  • Medische kosten die uw zorgverzekeraar niet of slechts gedeeltelijk vergoedt
  • Eigen risico en/of eigen bijdragen voor medische hulpmiddelen
  • Kosten en dagvergoeding verblijf in ziekenhuis en/of revalidatiecentrum
  • Verlies aan inkomsten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Kosten vanwege verlies zelfredzaamheid, zoals inhuren hulp in de huishouding.

Smartengeld

Smartengeld is zoals gezegd een vergoeding voor uw immateriële schade. U kunt hierbij denken aan pijn, verdriet en gederfde levensvreugde als gevolg van uw aanrijding. Hoeveel smartengeld wij voor u kunnen claimen, is geheel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Als letselschadebureau claimen wij het bedrag aan smartengeld dat recht doet aan uw situatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke letselschade zaak is weer anders. Indien wij voor u aan het werk gaan, draait het om u, wat u nodig heeft en waar u recht op heeft. Persoonlijke aandacht staat hoog in ons vaandel. Als letselschadebureau zijn wij nauw bij u betrokken en bezoeken u steeds thuis indien u dit prettig vindt. Eén van onze letselschade experts of juristen neemt de gehele afwikkeling van uw letselschade op zich. Van nagaan wie aansprakelijk is voor uw letselschade en het aansprakelijk stellen tot het inventariseren van ál uw letselschade, het claimen van uw schadevergoeding en het afwikkelen van uw schadeclaim. Alles gebeurt vanzelfsprekend steeds in nauw overleg met u.

Onafhankelijk keurmerk van het Register Letselschade en Gedragscode

Ons letselschadebureau is in het bezit van het onafhankelijke keurmerk van het Register Letselschade. De Letselschaderaad ontwikkelt kwaliteitsnormen voor letselschade juristen en experts en ziet toe op handhaving van deze normen middels stelselmatige controles. Het keurmerk staat garant voor deskundigheid, onafhankelijkheid, duidelijkheid, transparantie en communicatie.

Hiernaast is er de Gedragscode Behandeling Letselschade waar wij ons aan houden. Dit staat voor goede communicatie tussen betrokken partijen, respectvol en duidelijk handelen en een correct verloop van uw letselschadezaak.