Letselschade Experts

Het team van B&O Letselschade bestaat uit integere, ervaren en gedreven letselschade juristen en experts. Ons kantoor is in het bezit van het keurmerk van het Register Letselschade en lid van alle relevante brancheorganisaties, zoals het Nederlands Instituut Schaderegelaars (NIS) en het Nederlands Instituut Voor Register Experts (NIVRE). Een letselschade-expert van B&O Letselschade beschikt over alle vereiste diploma’s en aantoonbare vakkennis

Team B&O Letselschade

Aangereden? Dan doet u er goed aan om te informeren wat wij voor u kunnen betekenen. Kiest u voor ons kantoor, dan kunt u rekenen op eerlijke en deskundige juridische bijstand.

 

Waarom een letselschade-expert?

Juridische hulp bij het verhalen van letselschade is geen onnodige luxe. Een letselschade-expert behartigt úw belangen. Een aanrijding of ander ongeval met letselschade zet uw leven op z’n kop. U krijgt te maken met schade aan uw voertuig en persoonlijke eigendommen, u heeft pijn en verdriet vanwege uw letsel en de gevolgen van letsel kunnen aanzienlijk zijn, zowel financieel als psychisch.

Slachtoffers van een aanrijding of ander verkeersongeval weten echter lang niet altijd waar zij wettelijk gezien recht op hebben. En waar of bij wie zij moeten zijn. Allerlei ingewikkelde regelingen en veranderende wetgeving maken het er niet gemakkelijker op. Het gevolg is dat wij zien dat slachtoffers vaak genoegen nemen met minder schadevergoeding dan hen toekomt of het er maar bij laten zitten. Wij zorgen er als uw belangenbehartiger voor dat u krijgt waarop u recht heeft, zonder dat u daarvoor vervelende en ingewikkelde discussies met verzekeraars hoeft aan te gaan.

Waarom ons letselschadebureau inschakelen?

Wanneer u bent aangereden en een ander het ongeval heeft veroorzaakt, spreekt het vanzelf dat u schadevergoeding wenst voor al uw letselschade. Het inschakelen van een letselschade expert van B&O Letselschade brengt u veel voordelen en gemak. Wij kennen alle regelgeving, zijn volledig onafhankelijk, nemen u al het werk uit handen en zorgen ervoor dat u krijgt waar u echt recht op heeft. Bent u aangereden, dan is het belangrijk dat u niet te lang wacht met het inschakelen van ons letselschadebureau. Ook als u denkt dat de gevolgen van het ongeval misschien wel zullen meevallen. Er is u een ongeluk overkomen waar u niet om gevraagd heeft en waarvan u de gevolgen misschien nog niet goed kunt overzien. De praktijk wijst uit dat een letselschade expert veel voor u kan betekenen.

De kosten van juridische bijstand

Wanneer een ander verantwoordelijk is voor uw letselschade, kost onze hulp u niets. De verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke tegenpartij betaalt ook uw juridische kosten. Dit is wettelijk geregeld: de veroorzaker van de aanrijding dient álle schade te vergoeden.

Voor kosteloze rechtsbijstand is het dus belangrijk dat wij een ander aansprakelijk kunnen stellen voor uw letselschade. De tegenpartij dient deze aansprakelijkheid vervolgens ook te erkennen. Voor een letselschade expert is het vooraf redelijk goed in te schatten of wij de aansprakelijkheid in uw zaak rond krijgen. Nemen wij uw zaak kosteloos aan, dan volgt e rook geen rekening als toch blijkt dat de tegenpartij niet aansprakelijk is.

Schadevergoeding: Waar heb ik recht op?

Voordat wij uw letselschade kunnen claimen bij de tegenpartij, dient dus eerst helder te zijn wie aansprakelijk is voor uw ongeval en uw letselschade. Om dit te onderzoeken vraagt een letselschade expert veelal de hiervoor benodigde informatie op bij politie en verzekeringsmaatschappijen. Vervolgens zullen wij samen met u nauwkeurig inventariseren waaruit uw schade bestaat en met welke kostenposten u in de toekomst mogelijk nog te maken krijgt als gevolg van de aanrijding. Dit is iets wat slachtoffers zelf vaak over het hoofd zien en u doet uzelf al snel te kort. Wij stellen de schadelijsten op en claimen zowel uw materiële als immateriële schade. Vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Voorbeelden van materiële schade:

  • Schade aan voertuig of vervoersmiddel en persoonlijke eigendommen
  • Medische kosten die uw zorgverzekeraar niet of slechts gedeeltelijk vergoedt
  • Eigen risico en/of eigen bijdragen voor medische hulpmiddelen
  • Kosten en dagvergoeding verblijf in ziekenhuis en/of revalidatiecentrum
  • Verlies aan inkomsten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Kosten vanwege verlies zelfredzaamheid, zoals inhuren hulp in de huishouding

Smartengeld

Smartengeld is zoals gezegd een vergoeding voor uw immateriële schade. U kunt hierbij denken aan pijn, verdriet en gederfde levensvreugde als gevolg van uw aanrijding. Hoeveel smartengeld uw letselschade expert kan claimen, is geheel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Wij zijn de laatsten om u gouden bergen te beloven, zo werkt het niet ons land, maar onze specialisten zullen altijd hun uiterste best doen, zodat u een bedrag aan smartengeld krijgt dat recht doet aan uw situatie.

Letselschade expert inschakelen

Elke letselschadezaak is weer anders. Indien wij voor u aan het werk gaan, draait het om u, wat u nodig heeft en waar u recht op heeft. Persoonlijke aandacht staat hoog in ons vaandel. Wij zijn nauw bij u betrokken en bezoeken u steeds thuis indien u dit prettig vindt. Eén van onze letselschade experts of juristen neemt de gehele afwikkeling van uw letselschade op zich. Van het nagaan wie aansprakelijk is voor uw letselschade en het aansprakelijk stellen tot het inventariseren van al uw letselschade, het claimen van schadevergoeding en het afwikkelen van uw schadeclaim. Alles gebeurt vanzelfsprekend steeds in nauw overleg met u.

Onafhankelijk keurmerk van het Register Letselschade en Gedragscode

Ons letselschadebureau is in het bezit van het onafhankelijke keurmerk van het Register Letselschade. De Letselschaderaad ontwikkelt kwaliteitsnormen voor letselschade juristen en experts en ziet toe op handhaving van deze normen middels stelselmatige controles. Het keurmerk staat garant voor deskundigheid, onafhankelijkheid, duidelijkheid, transparantie en communicatie.

Hiernaast is er de Gedragscode Behandeling Letselschade waar wij ons aan houden. Dit staat voor goede communicatie tussen betrokken partijen, respectvol en duidelijk handelen en een correct verloop van uw letselschadezaak.