Hoeveel schadevergoeding als je bent aangereden?

Schadevergoeding aanrijdingLetselschade kan hoog oplopen als u bent aangereden. Hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na een aanrijding is afhankelijk van uw situatie, van de aansprakelijkheid voor het ongeval en de gevolgen die het ongeluk voor u heeft. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in het verkeer. U bent voor een deel afhankelijk van het gedrag van andere verkeersdeelnemers, hoe goed u zelf ook oplet. Als u bent aangereden en u letselschade wilt claimen, moet u de tegenpartij eerst officieel aansprakelijk stellen en dient deze de aansprakelijkheid ook te erkennen.

Bent u aangereden en benieuwd hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen? Doe uzelf niet tekort en schakel een letselschade jurist of expert in.

Materiële schade na aanrijding

Letselschade bestaat uit de totale kosten die u maakt en nog moet maken als gevolg van de aanrijding. Als u bent aangereden kunt u schade hebben aan uw fiets, auto, scooter of ander voertuig. Denk aan een flinke deuk, een kapotte ruit, beschadigde lichten en meer, mogelijk is uw fiets of auto total loss. Ook kunnen spullen die u bij zich had beschadigd zijn geraakt of onbruikbaar zijn geworden, zoals uw tas, laptop, tablet, telefoon, jas of bril. Hoeveel schadevergoeding u hiervoor krijgt, is mede afhankelijk van de dagwaarde van de producten die beschadigd zijn geraakt.

Onder materiële schade verstaan we echter ook de schade die u heeft als gevolg van lichamelijk letsel zoals kneuzingen, botbreuken en open wonden. De financiële gevolgen van letsel kunnen groot zijn. Denk aan de volgende kosten:

 • verminderd inkomen
 • ziekenhuis
 • fysiotherapie
 • vervangend vervoer
 • aanpassingen woning of auto
 • hogere verzekeringspremies
 • hulp in de huishouding
 • studievertraging
 • eigen bedrage ziektekostenverzekering
 • aangepaste vakantie
 • juridische bijstand

Aangereden en smartengeld

Naast de materiële schade, die direct in geld is uit te drukken, kunt u ook een schadevergoeding krijgen voor de immateriële schade. Zo kunt u blijvend ontsierende littekens of pijnklachten houden als u bent aangereden. Van littekens in uw gezicht of andere zichtbare plekken kunt u psychisch last hebben. De pijn van een whiplash kan uw gemoedstoestand ook ernstig beïnvloeden. Sommige mensen krijgen last van nachtmerries of herbelevingen van het ongeluk. Deze gevolgen kunnen uw levensvreugde enorm beperken. U hebt daarom recht op zogenoemd smartengeld als onderdeel van de totale letselschade-vergoeding.

Hoeveel schadevergoeding en smartengeld?

Hoeveel schadevergoeding en smartengeld u ontvangt is vooraf niet exact aan te geven. Dit is voor ieder aangereden persoon verschillend en afhankelijk van de hoogte van de letselschade die u heeft opgelopen. Ook de mate van aansprakelijkheid van de andere partij is van invloed. Smartengeld bijvoorbeeld kan variëren van 1500 euro bij minder ernstige botbreuken of hersenschudding tot wel 75.000 euro of meer bij een dwarslaesie of blijvende invaliditeit.

Bewijs uw letselschade

Nadat u bent aangereden, is het belangrijk dat u bewijs verzameld van het letsel en de letselschade die u hebt opgelopen. Hoe meer bewijs u hebt, hoe makkelijker het voor onze letselschade-experts is om te bepalen hoeveel schadevergoeding verhaald kan worden. Denk aan de volgende bewijsstukken:

 • verslag huisarts of spoedeisende hulp
 • rekeningen van therapieën
 • bonnen van vervangend vervoer
 • rekeningen van huishoudelijke hulp
 • loonstroken afgelopen jaar
 • intentieverklaring promotie werkgever

Ook de kosten van onze juridische bijstand verhalen wij op de aansprakelijke tegenpartij. Onze hulp kost u dus niets. Voorwaarde is wel dat de andere partij volledig aansprakelijk moet zijn voor de aanrijding. Hiervan maken wij al bij het eerste contact een inschatting. Nemen wij uw zaak kosteloos aan, dan brengen wij u ook niets in rekening als de aansprakelijkheid onverhoopt toch niet rond komt.

Aansprakelijk stellen

Om schadevergoeding te claimen, moet de andere partij aansprakelijk worden gesteld. Als de ander 100% aansprakelijk is voor de aanrijding, dan krijgt u ook 100% van de letselschade vergoed. Ben u zelf deels aansprakelijk, bijvoorbeeld omdat u te hard reed, dan krijgt u ook uw letselschade maar deels vergoed. Hoeveel schadevergoeding u ontvangt is dus niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid letselschade, maar ook van de aansprakelijkheidsverdeling. Om achteraf beter te bepalen wie voor welk deel aansprakelijk is, dient het Europees Schadeformulier in te vullen nadat u bent aangereden. Hier komt de toedracht van het ongeluk in te staan. Verder moet u denken aan de volgende zaken:

 • maak foto’s van de situatie of laat deze maken
 • noteer gegevens van getuigen
 • schrijf locatie en datum op

Als u bent aangereden en u heeft ernstig letsel opgelopen of uw auto is total loss, dan zorgt de politie voor het maken van foto’s en het noteren van alle belangrijke gegevens.

Lopend of op de fiets aangereden

Om te bepalen hoeveel schadevergoeding uitgekeerd dient te worden als u lopend of op de fiets aangereden bent, dient rekening te worden gehouden met de
speciale regels die gelden bij aanrijdingen tussen gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer. U krijgt dan namelijk altijd minimaal 50% van uw letselschade vergoed. Ook als u voor een deel zelf schuldig bent aan de aanrijding omdat u door rood bent gelopen of gefietst of omdat u zonder verlichting reed. In de wet staat namelijk dat u als kwetsbare verkeersdeelnemer extra beschermd wordt. Wordt u lopend of op de fiets aangereden, dan raakt u namelijk veel sneller gewond kan raken dan wanneer u bijvoorbeeld in een auto rijdt. De bestuurders van motorvoertuigen dienen hiermee rekening te houden en dus extra goed op te letten. Ontstaat er toch een aanrijding, dan zijn zij voor in ieder geval de helft aansprakelijk.

Rechtsbijstand als u bent aangereden

Als u er zeker van wilt zijn dat u de maximale schadevergoeding ontvangt voor de opgelopen letselschade is het van belang om goede juridische bijstand te regelen. Onze letselschade experts hebben jarenlange ervaring met het aansprakelijk stellen van de andere partij nadat iemand is aangereden. Neem dus nu contact met ons op en laat u bijstaan. Is de ander aansprakelijk, dan is dit voor u gegarandeerd kosteloos. Vindt u het prettig om een thuisbezoek te krijgen;. wij komen graag bij u langs.