Aangereden door vrachtwagen

Aanrijding vrachtwagenEen ongeval is altijd heftig en zeker in het geval van een aanrijding met een vrachtwagen is de impact groot. Een vrachtwagen is groot en zwaar en het risico op overlijden of zeer ernstig letsel is vele malen groter dan bij een aanrijding met een kleiner voertuig. Helaas is het vrijwel onontkoombaar dat u te maken krijgt met letselschade als u bent aangereden door een vrachtwagen. Zelf aangereden door vrachtwagen of misschien één van uw naasten? In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op letselschadevergoeding.

Neem contact op met onze letselschade deskundigen. Wij staan u graag bij en u weet snel waaraan u toe bent.

Letselschade na aanrijding met vrachtwagen

Vrachtwagens zijn groot en zwaar en hebben daardoor een lange remweg. Ook zijn ze minder wendbaar dan personenauto’s. Daarnaast kunnen vrachtwagenchauffeurs vermoeid zijn, doordat zij vaak uren achter elkaar rijden. U kunt in de dode hoek van een vrachtwagenchauffeur terechtkomen en ook betrokken raken bij een kop-staartbotsing of frontale botsingen met een vrachtwagen. Aangereden door een vrachtwagen? Vaak krijgt u dan te maken met vervelend letsel en veel letselschade. Letselschade bestaat uit bijvoorbeeld medische kosten en gederfde inkomsten. Een letselschade-deskundige kan u helpen bij het claimen van schadevergoeding als u bent aangereden.

Aangereden door vrachtwagen: wie is aansprakelijk?

Bij een aanrijding is het afhankelijk van de toedracht van het ongeval wie aansprakelijk is voor de letselschade. Bent u aangereden door een vrachtwagen, dan zijn er meerdere situaties denkbaar waarbij de aansprakelijkheid bij de vrachtwagenchauffeur ligt:

  • de vrachtwagenchauffeur verleende onterecht geen voorrang
  • de vrachtwagenchauffeur veroorzaakte een kop-staartbotsing
  • de vrachtwagenchauffeur heeft een voetganger of fietser aangereden

Als de vrachtwagen onterecht geen voorrang verleende, dan is deze vanzelfsprekend aansprakelijk voor het ongeval. Hetzelfde geldt als de vrachtwagen u van achteren aangereden heeft en zo een kop-staartbotsing veroorzaakte. Als voetganger of fietser aangereden door een vrachtwagen? De chauffeur is dan in alle gevallen voor minimaal 50 procent aansprakelijk, aangezien fietsers en voetgangers volgens de wet zwakke verkeersdeelnemers zijn en daarom extra juridische bescherming genieten.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

Aangereden door een vrachtwagen en daarbij gewond geraakt? De letselschade kan hoog oplopen. Onder uw letselschade vallen allereerst kosten als gevolg van bijvoorbeeld schade aan uw voertuig, aan persoonlijke bezittingen en kosten vanwege letsel dat u door de aanrijding met de vrachtwagen heeft opgelopen. Denk aan het eigen risico van uw zorgverzekering, een dagvergoeding voor als u in het ziekenhuis bent beland en kosten voor medicijnen of fysiotherapeutische behandelingen die uw zorgverzekeraar niet of niet volledig vergoed. Ook kunt u bijvoorbeeld rekeningen krijgen voor eigen bijdragen voor medische hulpmiddelen of hulp in de huishouding. Juridische kosten en kosten voor zaken waar u eventueel geen gebruik meer van kunt maken, zoals bijvoorbeeld een abonnement voor de sportschool tellen eveneens mee bij het berekenen van uw totale schadevergoeding.

Hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen, hangt mede af van de impact van het letsel op uw leven. Verliest u bijvoorbeeld arbeidsvermogen of zal uw genezingsproces heel lang duren? Dan zal de schadevergoeding hoger uitpakken dan als u snel bent hersteld van uw verwondingen. Om de hoogte van de letselschadevergoeding zo goed mogelijk te kunnen berekenen is het van groot belang dat u al uw schadeposten goed bijhoudt. Een letselschade deskundige kan u hierbij helpen en ervoor zorgen dat u de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Smartengeld na aanrijding met vrachtwagen

Is de vrachtwagenchauffeur aansprakelijk voor het ongeval, dan kunt u vaak ook smartengeld claimen. Smartengeld is een vergoeding voor wat wij immateriële schade noemen. Het gaat bij smartengeld om schadevergoeding voor lichamelijke klachten als pijn en psychische klachten als gevolg van de aanrijding, het verdriet dat u heeft en overige gederfde levensvreugde. Berekenen op hoeveel smartengeld u recht heeft wanneer u bent aangereden door een vrachtwagen is werk voor specialisten en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Eén van onze gespecialiseerde letselschade juristen kan u hier meer over vertellen.

Aangereden door vrachtwagen: bedrijfsongeval

Een vrachtwagenchauffeur rijdt bijna altijd voor een werkgever. Ongevallen met een vrachtwagen gebeuren dan ook meestal onder werktijd en met materiaal van de werkgever. Voor de vrachtwagenchauffeur betreft het daarom een bedrijfsongeval. Uw letselschade kunt u claimen bij de eigenaar van de vrachtwagen, meestal dezelfde werkgever, die dit weer doorgeleid naar de WA-verzekeraar die de door de vrachtwagen veroorzaakte schade dekt. U doet er goed aan om de aansprakelijkstelling te laten opstellen door een letselschadejurist.

Kind aangereden door vrachtwagen

Kinderen zijn zwakke en kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze kunnen roekeloos en onvoorzichtig zijn en dienen goed beschermd te worden. Als een kind wordt aangereden door een vrachtwagen of een ander motorvoertuig en het was niet ouder dan 14 jaar, dan is de bestuurder 100% aansprakelijk. Een kind loopt groot gevaar als het in de dode hoek van de vrachtwagen loopt of fietst. Sinds 2003 is een dodehoekspiegel verplicht op vrachtwagens, hetgeen moet voorkomen dat voetgangers, fietsers en kinderen worden aangereden door vrachtwagens. Desondanks gebeurt het nog steeds dat kinderen slachtoffer worden van een ongeluk met een vrachtwagen met vaak zeer ernstige gevolgen, zoals bijvoorbeeld botbreuken en hoofdletsel. De ouders of de voogd van het kind dienen namens het kind letselschade te vorderen. Omdat het om nog jonge slachtoffers gaat, is er weinig houvast voor een inschatting van letselschade in de toekomst. Dit maakt het moeilijk om bij kinderen in te schatten hoe hoog de totale letselschadevergoeding en het smartengeld dient te zijn. Is uw kind aangereden door een vrachtwagen: om te krijgen waarop u recht heeft, doet u er goed aan om een letselschade jurist in te schakelen.

Alle juridische kosten krijgt u vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

Kosteloze rechtsbijstand

Aangereden door een vrachtwagen en juridische bijstand nodig om al uw letselschade te verhalen? Onze letselschadejuristen kunnen u gegarandeerd kosteloos bijstaan als de vrachtwagen aansprakelijk is. Deze juridische kosten zijn dan namelijk onderdeel van de totale letselschade die wij bij de wederpartij claimen. Wij helpen u graag om de letselschade vergoed te krijgen, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Ons bureau draagt het keurmerk van het Register Letselschade: U bent verzekerd van de beste rechtshulp.