Aangereden door een bus

Aangereden door busKunt u schade claimen wanneer u bent aangereden door een bus? Bij wie moet u dan zijn? Welke procedure is nodig om uw letselschade te verhalen en hoeveel schadevergoeding kunt u krijgen? Een aanrijding met een bus kan ingrijpende gevolgen hebben, zeker wanneer u als fietser of voetganger onderweg was. Voor het claimen van schade dient u degene die verantwoordelijk is voor het ongeval aansprakelijk te stellen.

Deze tegenpartij dient de aansprakelijkheid vervolgens ook te erkennen alvorens u letselschade kunt claimen. Bent u aangereden door een bus, dan krijgt u te maken met het vervoersbedrijf als aansprakelijke partij.
Als letselschadebureau kunnen wij hier bij helpen. Onze ervaren letselschade-experts beoordelen graag vrijblijvend voor u welke partij aansprakelijk is en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Direct contact over uw letselschadezaak? Bel ons dan of gebruik het contactformulier.

Wie is aansprakelijk voor letselschade?

Wanneer u bent aangereden door een bus en u heeft zelf geen enkele verkeersovertreding gemaakt, dan is de buschauffeur voor 100% aansprakelijk voor de aanrijding en daarmee ook voor al uw letselschade. Maakte u zelf ook een verkeersfout, dan zal een percentage eigen schuld worden berekend. Voor dit gedeelte ontvangt u dan geen schadevergoeding. Het maakt daarbij wel uit of u bent aangereden als automobilist, motorrijder, bestuurder van een scooter of als voetganger of fietser. Voetgangers en fietsers genieten namelijk extra juridische bescherming in het verkeer.

Lopend of op de fiets aangereden door een bus

Volgens de Nederlandse verkeerswet behoren voetgangers en fietsers tot de categorie zwakkere verkeersdeelnemers. Lopend of op de fiets bent u kwetsbaarder dan de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig, zoals een autobus. Het is wettelijk zo geregeld dat u als voetganger of fietser nooit volledig aansprakelijk bent voor letselschade als gevolg van een aanrijding met gemotoriseerd verkeer. U dient altijd tenminste 50% van uw letselschade vergoed te krijgen als u bent aangereden door een bus of ander gemotoriseerd voertuig. Ook als het ongeval uw eigen schuld is.

Met de auto aangereden door een bus

Bent u met de auto aangereden door een bus of terwijl u een scooter of ander motorvoertuig bestuurde, dan speelt de schuldvraag wel een rol bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Het kan zijn dat u zelf in de fout bent gegaan en dat de aansprakelijkheid volledig bij u ligt. Maar als de buschauffeur een verkeersfout maakte, hebt u recht op volledige schadevergoeding. Ook gedeelde aansprakelijkheid komt voor, bijvoorbeeld wanneer zowel de buschauffeur als uzelf fout zaten. Soms zal een onderzoek naar de aansprakelijkheid moeten uitwijzen wie voor welk deel aansprakelijk is en welk deel van uw letselschade dus wordt vergoed.

Kind aangereden door een bus

Is uw kind aangereden door een bus en is hij of zij jonger dan 14 jaar, dan ligt de aansprakelijkheid altijd volledig bij de vervoersmaatschappij. Ook als uw kind de aanrijding zelf heeft veroorzaakt. Kinderen kunnen zich in het verkeer onvoorspelbaar gedragen en kunnen minder goed overzien welke gevolgen hun gedragingen kunnen hebben. Andere verkeersdeelnemers dienen zich daarvan bewust te zijn en hier rekening mee te houden. Wanneer een kind is aangereden, wordt verondersteld dat de bestuurder van het motorvoertuig dit niet (voldoende) heeft gedaan. Alleen als de vervoersmaatschappij kan aantonen dat er sprake is van ‘overmacht’, kan van deze regel worden afgeweken. In de praktijk is dit echter zeer zeldzaam.

Wie stel ik aansprakelijk bij aanrijding met een bus?

Bij een ongeval met een bus gaat het vanuit de tegenpartij gezien vaak om een bedrijfsongeval. De buschauffeur die u heeft aangereden, zal op het moment van de aanrijding aan het werk zijn geweest. Er is dan sprake van risicoaansprakelijkheid van de werkgever, waardoor u te maken krijgt met de vervoersmaatschappij als aansprakelijke tegenpartij. Dit is het eerste aanspreekpunt. Omdat het vervoersmaatschappij deze risicoaansprakelijkheid echter weer heeft gedekt middels een WA-verzekering op de betreffende bus, is het de verzekeringsmaatschappij die de afwikkeling van uw letselschade verder oppakt. Omdat deze partij er niet bij gebaat is u een zo hoog mogelijke vergoeding uit te keren en juridisch getouwtrek niet aan iedereen is besteed, is het verstandig om hierbij hulp in te schakelen. Onze hulp kost u bovendien niets als de vervoersmaatschappij aansprakelijk is; ook onze kosten worden dan door de verzekeraar betaald.

Vervoersbedrijf aansprakelijk stellen

U kunt pas letselschade claimen nadat u de vervoersmaatschappij aansprakelijk heeft gesteld middels een brief die aan verschillende eisen moet voldoen. Het werkt in uw voordeel als u in deze brief feiten kunt aandragen die de aansprakelijkheid onderbouwen. Wij adviseren u dan ook om bijvoorbeeld altijd gegevens van getuigen te noteren of te laten noteren wanneer u bent aangereden door een bus en om foto’s van de situatie te maken als u daartoe in staat bent. Een medisch dossier laten aanleggen is ook uiterst verstandig. Laat u altijd zo snel mogelijk onderzoeken door een arts, ook als u denkt dat het wel meevalt met de klachten.

Welke letselschade kan ik verhalen?

Heeft de tegenpartij eenmaal aansprakelijkheid erkend, dan kunt u uw letselschade verhalen. U dient schadevergoeding te krijgen voor al uw materiële en immateriële schade. Ga niet te snel akkoord met een bedrag waarmee de verzekeraar van het vervoersbedrijf u wil afkopen. Een verzekeringsmaatschappij is niet gebaat bij het uitkeren van hoge vergoedingen, waardoor u het risico loopt dat er niet wordt betaald waarop u recht heeft. De kosten die u heeft als gevolg van de aanrijding met een bus kunt u verhalen, bestaan in grote lijnen uit:

  • Alle medische kosten, waaronder eigen risico en eigen bijdragen
  • Schade aan voertuig en persoonlijke eigendommen als kleding en smartphone
  • Hulp in de huishouding
  • Reiskosten, waaronder benzine kosten en kosten voor parkeren bij behandelaars
  • Inkomensverlies als gevolg van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid
  • Toekomstige kosten als gevolg van de aanrijding met bus
  • Kosten vanwege studievertraging en verlies zelfredzaamheid
  • Smartengeld
  • Juridische kosten om uw letselschade te verhalen en schadevergoeding te claimen

Kosteloos juridische hulp inschakelen

Bent u aangereden door een bus en heeft u vragen omtrent de aansprakelijkheid, verhalen van letselschade of onkosten waarvoor u al dan niet schadevergoeding kunt eisen? Neemt u dan vooral vrijblijvend contact met ons op voor een eerste advies. Is de ander aansprakelijk voor de aanrijding en uw letselschade, dan kunnen wij gegarandeerd kosteloos voor u aan de slag; de verzekeraar van de busmaatschappij dient ook ons honorarium te betalen. Onze letselschadespecialisten dragen het keurmerk van het Register Letselschade en hebben jarenlange ervaring met het aansprakelijk stellen van vervoersmaatschappijen. Wij kunnen u de gehele procedure uit handen nemen.