Letselschade inzittenden bij aanrijding: aansprakelijkheid en schadevergoeding

Letselschade inzittendenLetselschade van inzittenden in uw auto bij een aanrijding, u moet er niet aan denken. Naast dat u zelf ook letselschade kan oplopen bij een verkeersongeval is het verschrikkelijk als dat ook uw passagiers overkomt. Bent u dan ook aansprakelijk voor het letsel dat de inzittenden oplopen? Ook als het ongeluk niet uw schuld is? En hebben gewonde passagiers altijd recht op een schadevergoeding? Hoe werkt de inzittendenverzekering precies in een dergelijke situatie? B&O Letselschade biedt duidelijkheid en geeft u nader advies over wat te doen bij letselschade van inzittenden bij een aanrijding.

Gratis letselschade jurist bij een aanrijding

Als u een auto-ongeluk heeft gehad en u en uw passagiers lopen daarbij letselschade op, dan kunt u het beste een letselschade jurist in de arm nemen. Door meerdere slachtoffers wordt de situatie er niet duidelijker op en wordt een aansprakelijkstelling en regeling van schadevergoeding behoorlijk ingewikkeld. Een bevoegde en deskundige letselschade jurist kan u helpen alle complexe juridische materie af te handelen en te komen tot een passende schadevergoeding die afdoende en naar tevredenheid is. Omdat de aansprakelijke partij altijd uw juridische kosten moet vergoeden, kunnen wij dan geheel gratis aan uw letselschadezaak werken en deze tot een goed einde brengen.

Nadere informatie over aanrijding met zelfrijdende auto

Verzekeringen inzittenden

Een inzittende van een auto loopt altijd risico’s in het verkeer die hij of zij zelf niet kan overzien. Het verkeer in Nederland is druk en gejaagd en de bestuurder van de auto kan verrast worden door een onvoorziene verkeerssituatie, met een aanrijding tot gevolg.

Alle auto’s in Nederland zijn verplicht WA verzekerd. U kunt zich tegen schade voor inzittenden (inclusief de bestuurder) verzekeren via een zogenoemde inzittenden verzekering.

Zelfs als u de meest uitgebreide dekking kiest voor uw autoverzekering, is het zinvol een aanvullende inzittendenverzekering af te sluiten. Alleen met een inzittendenverzekering bent u als bestuurder zelf namelijk ook verzekerd als er door uw eigen schuld een ongeluk gebeurt.

SVI en OIV

Letselschade inzittendenEr zijn twee soorten verzekeringen: Een OIV (Ongevallen Inzittenden Verzekering) en een SVI (Schade Verzekering Inzittenden). Beide zijn inzittenden verzekeringen maar de manier waarop zij werken en schade uitkeren verschilt aanzienlijk.

Met een Schade Verzekering Inzittenden wordt de schade vergoed die een inzittende lijdt ten gevolge van een ongeval, ongeacht wie er aan het ongeval schuldig is. De andere mogelijke inzittendenverzekering, de Ongevallen Inzittenden Verzekering keert alleen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. We zetten beide verzekeringen voor u op een rij.

Ongevallen Inzittenden Verzekering

De Ongevallen Inzittenden Verzekering keert een tevoren overeengekomen bedrag (som) uit aan de inzittenden bij een auto-ongeluk. Dit geldt zowel voor u als bestuurder als uw eventuele medepassagiers. U krijgt dit bedrag ook als u als bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt. Lijdt de inzittende meer schade dan het uitgekeerde bedrag dan zal hij of zij het alsnog moeten doen met het overeengekomen bedrag. Het uitbetaalde bedrag is afhankelijk van uw verzekeraar.

Blijvende arbeidsongeschiktheid leidt bij een OIV vrijwel altijd tot een percentage van het overeengekomen bedrag. Bij 100% arbeidsongeschiktheid wordt het volledige vastgestelde bedrag uitgekeerd. Maar raakt de inzittende voor bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt, dan wordt ook maar de helft van het vastgestelde bedrag uitbetaald.

Schade Verzekering Inzittenden

De SVI werkt heel anders. De inzittende krijgt bij een auto-ongeluk de wérkelijke letselschade vergoed en niet alleen een gedeelte daarvan of een vooraf vastgesteld bedrag. Er hoeft geen sprake te zijn van blijvende invaliditeit of overlijden om uitbetaald te krijgen. Het letselschade slachtoffer zal de kosten wel hard moeten maken door middel van bewijzen om letselschade en materiële schade vergoed te krijgen. Daarnaast sluiten sommige verzekeringsmaatschappijen die een SVI aanbieden een vergoeding voor smartengeld uit.

Letselschade claimen SVI-verzekering

Letselschade inzittendenAls u letselschade wilt claimen bij een SVI-verzekering dan dient u een schadeclaim in bij uw verzekering. De verzekeraar wordt op dat moment uw tegenpartij en u zult bewijzen moeten overleggen van uw schade. Het verschil met een normale schadeprocedure is dat u niet hoeft aan te tonen dat u onschuldig bent aan het ongeval omdat niet naar de schuldvraag wordt gekeken. Doorgaans zult u juist de schuldige partij zijn als u een schade wilt claimen bij uw SVI-verzekering. Het is verstandig u te laten bijstaan door een letselschade jurist. Hij of zij kan u helpen alle schadeposten die in aanmerking komen voor vergoeding in kaart te brengen. Uw letselschade jurist kan namens u onderhandelen met uw SVI-verzekeraar over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding.

Aansprakelijkheid passagier bij letselschade

Slechts bij hoge uitzondering kan een passagier aansprakelijk gesteld worden voor een deel van zijn eigen letselschade. Als de passagier bijvoorbeeld geen gordel droeg op het moment van het auto-ongeluk, kan hem verweten worden dat hij zelf deels schuldig is aan de ernst van zijn verwondingen. Door het dragen van de gordel is de kans op ernstig letsel en daarmee samenhangende letselschade immers minder groot. Ook het bewust instappen bij een beschonken bestuurder kan reden zijn om de aansprakelijkheid deels bij de passagier te leggen en geen volledige schadevergoeding uit te keren.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Laat uw letselschade jurist u adviseren en helpen bij het claimen van letselschade. Letselschade vergoed krijgen nadat u bent aangereden is een ingewikkelde zaak. De claim moet goed worden onderbouwd met (schriftelijk) bewijs. Ook kan er prake zijn van schadeposen waar u zelf in eerste instantie niet aan denkt. Het kan een uitermate lastig traject zijn met veel correspondentie en discussie over en weer met de tegenpartij, ofwel de verzekeringsmaatschappij.

U doet er daarom verstandig aan om gebruik te maken van de rechtsbijstand van een letselschadejurist van B&O Letselschade. U heeft bij een SVI-verzekering recht op vergoeding van alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval. Daar horen ook uw kosten voor juridische bijstand bij. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op