Dodelijke ongevallen op snelwegen

Dodelijke ongevallen op snelwegenJaarlijks gebeuren er nog teveel ongelukken op de Nederlandse wegen. Met name op snelwegen komen ernstige verkeersongevallen voor, waaronder ook ongevallen met dodelijke afloop. Als u betrokken raakt bij een ongeval op een  snelweg, dan is dat een heftige gebeurtenis. Hoe groot is de kans dat u een dergelijk ongeval overkomt op een snelweg? En wat zijn hier over het algemeen de belangrijkste oorzaken van? Wat kunt u het beste doen als u onverhoopt betrokken raakt bij een aanrijding op een snelweg? B&O Letselschade heeft dagelijks te maken met de afhandeling van ernstige verkeersongevallen en vat kort voor u samen wat de feiten zijn van dodelijke ongevallen op snelwegen. Ook vertellen wij u wat u het beste kunt doen in een dergelijke situatie.

Gratis juridische hulp bij een ongeval op een snelweg

Op snelwegen wordt vaak met hoge snelheid gereden en de verkeerssituatie is niet altijd even overzichtelijk. Met name bij slecht weer is uw zicht beperkt en kunt u niet altijd goed inschatten wat een juiste verkeersmanoeuvre is. Als u te maken krijgt met een ernstig ongeval op een snelweg, dan zit de schrik er behoorlijk bij u in. Raakt u ernstig gewond, dan is het heel moeilijk om alle (financiële en juridische) gevolgen direct te overzien. Gezien de complexiteit van de materie kunt u dat het beste overlaten aan een kundig letselschade jurist. Uw grootste zorg is in eerste instantie dat u er fysiek en mentaal weer bovenop zal komen. Overige zaken kunt u bij een letselschade procedure aan B&O Letselschade overlaten. Onze letselschade juristen werken geheel gratis aan uw zaak indien wij de tegenpartij voor u aansprakelijk kunnen stellen.

Nadere informatie over wat te doen bij een aanrijding

Dodelijke ongevallen op snelwegen

In 2018 waren er 678 dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen. Daarmee is dit aantal 11 procent hoger dan in 2017, toen er 613 verkeersdoden vielen te betreuren. Dit is de grootste toename sinds 1989: het aantal verkeersdoden was niet zo hoog sinds 2009.

Tabel met verkeersongevallen onderverdeeld naar wegbeheerder in procenten

Van ongevallen op snelwegen zijn tot nu toe alleen nog de cijfers van 2017 geanalyseerd en bekend gemaakt.Volgens gegevens van Rijkswaterstaat hebben er in 2017 in totaal 72 dodelijke ongevallen op snelwegen plaatsgevonden, waarbij 81 doden vielen. Tien van deze 72 ongevallen voldoen niet aan de definitie van een verkeersongeval, omdat hier sprake zou zijn van zelfmoord of onwel worden. Daarmee zouden er 62 dodelijke verkeersongevallen op snelwegen hebben plaatsgevonden, waarbij 70 doden vielen.

Ongevalstypen op snelwegen

Ruim een derde van de dodelijke ongevallen op snelwegen vond plaats bij 130 kilometer per uur, de op dat moment geldende snelheidslimiet. Een kwart vond plaats bij een snelheidslimiet van 120 kilometer per uur. Wellicht enigszins tegen de verwachting in vond driekwart van de ongevallen met een dodelijke afloop plaats bij droge weersomstandigheden.

De ongevalstypen die het meest voorkwamen waren:

  • Aanrijdingen van een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel
  • Kop-staartaanrijdingen, waarvan de helft in de staart van een file
  • Frontale aanrijdingen, waarvan een aantal op enkelbaanswegen
Verkeersdoden snelwegen

Deze ongevallen ontstonden door een combinatie van onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker en een weginrichting die weinig ruimte biedt voor menselijke fouten. In een klein deel van de ongevallen speelde ook een voertuigdefect een rol.Het voertuig of object waarmee het voertuig van de overleden verkeersdeelnemer in botsing kwam, was ongeveer even vaak een personen- of bestelauto als een vrachtwagen, allebei iets minder dan een derde deel van de ongevallen.

Maatregelen dodelijke ongevallen op snelwegen

Dodelijke ongevallen op snelwegen zijn een dermate groot probleem dat er regelmatig in opdracht van de overheid onderzoek wordt gedaan naar mogelijke oplossingen en verbeterpunten. De meest kansrijke maatregelen bij de onderzochte ongevallen lijken te liggen bij de infrastructurele oplossingen. Vooral omdat Rijkswaterstaat deze maatregelen als wegbeheerder zelf kan toepassen. Een obstakelvrije inrichting van bermen is een van de oplossingen die hierbij naar voren komt en een grote kans maakt op vermindering van het aantal ongevallen. Ook kunnen uiteraard gedrags- en voertuigmaatregelen bijdragen aan een afname van het aantal dodelijke ongevallen op snelwegen. Er is bijvoorbeeld nog behoorlijke winst te behalen bij het (op de juiste wijze) dragen van een veiligheidsgordel. Van de overleden inzittenden waarvan het gordelgebruik bekend was, droeg namelijk een derde geen autogordel.

Overige maatregelen ter voorkoming van dodelijke ongevallen

Dodelijke ongevallen op snelwegenMatrixborden boven de weg kunnen weggebruikers waarschuwen voor een naderende file en de rijsnelheid tijdig omlaag brengen. Daarmee kunnen ongevallen in de staart van een file worden voorkomen. Niet alle snelwegen zijn voorzien van verkeerssignalering. Rijkswaterstaat hanteert momenteel als criterium voor het aanleggen van verkeerssignalering de filegevoeligheid van een locatie, welke wellicht opnieuw bekeken en geëvalueerd zullen moeten worden, evenals de (juiste) werking van bestaande verkeerssignaleringen. Het is verder voor de overheid belangrijk om te blijven leren van ongevallen door bij elk dodelijk ongeval na te gaan welke factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de afloop ervan en met welke aanpassingen van de infrastructuur het dodelijke ongeval voorkomen had kunnen worden.

Gratis juridisch advies bij een ongeval

Elke verkeersituatie is anders en dat geldt ook voor de omstandigheden rond elk ongeval dat plaatsvindt op een (snel)weg. Er is vaak niet eenduidig een oorzaak aan te wijzen waarom juist op die weg dat ene ongeval plaatsvond. Meerdere factoren kunnen een rol spelen en dat kan een dergelijke situatie erg ingewikkeld maken. De letselschade juristen van B&O Letselschade maken dit geregeld mee in de praktijk. Daarom kunnen wij u het benodigde overzicht bieden en u helpen om uit deze nare situatie te komen. Als de andere weggebruiker verantwoordelijk is voor het ongeval en alle schade die dit met zich meebrengt, dan is hij of zij ook aansprakelijk te stellen voor al uw kosten die hier het gevolg van zijn. Dit geldt ook voor uw juridische kosten en daarom kunnen wij in zo’n geval geheel gratis aan uw zaak werken. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *