Aanrijding met zelfrijdende auto

Ze zijn nog volop in ontwikkeling, maar ze lijken er toch echt te komen, ook in het Nederlandse verkeersbeeld. De zelfrijdende auto is in opmars en wordt nu volop getest, dus ook op onze wegen. Maar wat als zo’n technisch hoogstandje toch niet helemaal goed werkt en een ongeval veroorzaakt? Wie is hier dan verantwoordelijk en aansprakelijk voor? B&O Letselschade zocht het voor u uit en geeft u de volgende uiteenzetting.

Gratis letselschade jurist bij een aanrijding

In het geval van een ongeluk met een andere auto hangt het geheel van de omstandigheden af wie schuldig en aansprakelijk is voor de geleden schade en letselschade. Zelfrijdende auto’s zijn in ons straatbeeld behoorlijk nieuw en in de experimentele fase. Het is daarom niet zo gek dat er veel onduidelijkheid voor u ontstaat als u in botsing komt met een dergelijk voertuig. De letselschade juristen van B&O Letselschade zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wetgeving hieromtrent. Wij kunnen u voorzien van gedegen advies en juridische bijstand. Indien de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade doen wij dit zelfs geheel gratis.

Nadere informatie over aansprakelijkheid na een aanrijding

Veilig verkeer door de zelfrijdende auto?

Het ideaal van de zelfrijdende auto omvat het gemak van nooit meer zelf hoeven rijden, maar ook veilige verkeerssituaties zonder ongevallen. Dat is een heel mooi, nog behoorlijk futuristisch beeld en dit is nog volop in de testfase. Een testperiode betekent sleutelen aan technische onvolkomenheden tot die mogelijke perfecte omstandigheden zijn bereikt. Google, Tesla en Uber zijn afzonderlijk van elkaar experimenten gestart om dit te kunnen realiseren. Lange tijd leek dit ook heel goed te gaan. Er waren steeds minder ingrepen van een menselijke bestuurder nodig om de zelfrijdende auto zonder fouten op de wegen te laten rijden.

Hoe werkt een zelfrijdende auto?

Tesla, een van de initiatiefnemers, was al vlot in staat om de auto binnen de lijnen op de weg te laten rijden. Ook de zelfrijdende auto een noodstop laten maken, lukte al behoorlijk snel. In eerste instantie reed een menselijke bestuurder als ‘co-piloot’ mee om in te kunnen grijpen wanneer de zelfrijdende auto niet geheel aan de gestelde eisen voldeed tijdens het rijden. Maar deze testrijder hoefde dit in de loop van het testtraject steeds minder te doen. Hiermee leek de autonoom rijdende auto binnen handbereik.

De zelfrijdende auto kan autonoom rijden met behulp van allerlei sensoren en meetapparatuur. Deze navigeren de auto veilig door het verkeer door middel van geavanceerde computersystemen die zich kunnen aanpassen aan verkeerssituaties. Dit systeem leert al doende van eerdere situaties en ervaringen waarmee de rijstijl wordt aangepast en verbeterd. Aangezien de zelfrijdende auto ook op onvoorspelbare situaties moet kunnen inspelen, is dit van ongekend belang. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan spelende kinderen met onverwachte gedrag of een slecht wegdek.

Ongevallen met de zelfrijdende auto

De verwachting van de zelfrijdende auto is hoog. Van een auto die zo volgebouwd is met hoogstaande techniek verwacht je dat deze heel erg veilig is. Dat is helaas (nog) niet het geval. De techniek in de auto begrijpt nog niet alle voorkomende verkeerssituaties even goed. Met als gevolg dat er in de afgelopen jaren een aantal ongevallen heeft plaatsgevonden, met name in de Verenigde Staten, waaronder ook dodelijke. Het lijkt er zelfs op dat het voor de techniek in de auto onmogelijk is om alle situaties goed te kunnen doorzien, zoals mensen dat wel, maar zelfs ook niet altijd, kunnen. Het uitsluiten van ongelukken lijkt daarmee nauwelijks haalbaar. In dat kader en vanwege tegenvallende resultaten hebben Google en Uber hun onderzoek met de zelfrijdende auto momenteel zelfs stopgezet.

Zelfrijdende auto in Nederland

In ons land doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek naar de veiligheid van de zelfrijdende auto op basis van een aantal incidenten. Door het aantal ongevallen zijn de autoriteiten wat terughoudender over het beschikbaar stellen van de openbare weg voor deze voertuigen. In Nederland is het zo dat zelfrijdende auto’s in principe ook op de openbare weg mogen worden getest. Maar pas nadat de RDW ze uitgebreid gekeurd heeft en uit experimenten op een afgesloten terrein is gebleken dat ze goed functioneren.
De schuldvraag bij een ongeval met een zelfrijdende auto is, ook in Nederland, niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Er is eigenlijk nog geen juridisch kader voor vastgesteld. Zo zegt de Nederlandse Rijksoverheid: “De regels voor aansprakelijkheid die gelden voor normale auto’s gelden ook bij testen met zelfrijdende auto’s. De bestuurder is verantwoordelijk, als hij zelf het voertuig bestuurt. Maar als het systeem niet goed werkt, is de producent verantwoordelijk.”. Dat is in eerste instantie misschien wat summier uitgelegd, maar de Rijksoverheid vindt dit in dit stadium, de testfase, voorlopig voldoende.

Aanrijding met zelfrijdende auto

Het klinkt allemaal als een situatie van de verre toekomst, maar wat als u toch al een aanrijding krijgt met een zelfrijdende auto? Wie is hier dan verantwoordelijk en aansprakelijk voor? Er is geen bestuurder om de schuld te geven van het ongeval en het zelflerende systeem van de auto maakt het heel moeilijk om te achterhalen waarom bepaalde beslissingen genomen zijn. Hoe kan dan schuld herleid worden? Kortom, als de zelfrijdende auto serieus zijn intrede maakt in het Nederlandse straatbeeld zal eerst moeten worden vastgesteld wie wanneer verantwoordelijk is voor schade en letselschade bij een aanrijding.
Het lijkt een illusie dat de zelfrijdende auto voor 100% veilig zal worden. Deze voertuigen zullen nooit ongeval-proof worden, al worden ze nog zo intelligent. En daar zal op moeten worden ingespeeld met heldere regelgeving omtrent verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid bij ongeval met zelfrijdende auto

Zodra er een ongeval in Nederland zal plaatsvinden met een zelfrijdende auto zal de discussie oplaaien betreffende aansprakelijkheid. Is de passieve bestuurder van het voertuig aansprakelijk of toch de producent vanwege een technische fout? Uitgangspunt hierbij kan het huidige, door de Rijksoverheid aangenomen standpunt zijn.
Dat u aangereden zou kunnen worden door een zelfrijdende auto is waarschijnlijk nog niet aan de orde. Mocht u echter nu een aanrijding hebben meegemaakt met een “normale” auto en bestuurder dan kunt u een beroep op onze expertise doen. Neemt u daarom contact op met onze letselschade juristen voor nadere informatie of een vrijblijvend advies. Wij werken gratis aan uw letselschade zaak indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden.

Gepost op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *