Aangereden als voetganger

Aangereden als voetgangerBent door een motorvoertuig of fietser aangereden als voetganger? Dan is de kans aanwezig dat u flink letsel heeft opgelopen. Botbreuken en kneuzingen, een hersenschudding of een hoofdwond zijn veel voorkomende letsels na een dergelijk ongeval. Als voetganger bent u extra kwetsbaar in het verkeer en zeker een bus, motor, auto of scooter bewegen zich met soms hoge snelheid door het verkeer. Bent aangereden als voetganger, dan trekt fysiek u al snel aan het kortste eind.

Als letselschadebureau zijn wij gespecialiseerd in het bijstaan van mensen die zijn aangereden als voetganger. Wij kunnen u vaak kosteloos helpen bij het verhalen van uw letselschade en smartengeld op de aansprakelijke tegenpartij.

Letselschade en aansprakelijkheid

Als voetganger bent u een kwetsbare verkeersdeelnemer. In Nederland zijn voetgangers evenals fietsers juridisch extra beschermd vanwege deze kwetsbaarheid in het verkeer. Wanneer u als voetganger bent aangereden door de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig, kunt u de tegenpartij daarom altijd aansprakelijk stellen voor uw letselschade, ongeacht de schuldvraag. Afhankelijk van de omstandigheden krijgt u uw gehele of een deel van uw letselschade vergoed, maar in ieder geval vrijwel nooit minder dan 50%.

De tegenpartij moet zijn/haar verzekeraar inschakelen voor het vergoeden van uw schade. Kinderen tot 14 jaar die zijn aangereden als voetganger, kunnen zelf nooit aansprakelijk zijn. Bestuurders van motorvoertuigen dienen bedacht te zijn op de onvoorspelbare gedragingen van kinderen en hiermee rekening te houden. Over mogelijke uitzonderingen op deze regel leest u later meer.

Onze ervaren letselschade-experts kunnen u vaak kosteloos bijstaan. U weet dan zeker dat u krijgt waarop u recht heeft.

Voetganger aangereden door automobilist

Of u nu een zebrapad oversteekt of een drukke weg met veel verkeer, het kan gebeuren dat een automobilist u over het hoofd ziet en u wordt aangereden als voetganger. Reed de automobilist te hard of verleende hij u geen voorrang terwijl u die wel had moeten krijgen? Dan heeft u recht op volledige vergoeding van uw schade. Beging u zelf een verkeersovertreding dan zal worden gekeken in hoeverre deze heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en kan er een percentage ‘eigen schuld’ worden toegerekend. Het percentage ‘eigen schuld’ is bepalend voor het gedeelte dat u als schadevergoeding krijgt uitgekeerd. Indien bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat het ongeval door 30% eigen schuld is ontstaan, krijgt u 70% van uw letselschade vergoed. Bent u door een auto aangereden als voetganger, dan heeft u altijd recht op tenminste 50% schadevergoeding.

Aangereden door scooter of brommer

Scooterrijders zijn razendsnel en wendbaar in het verkeer maar rijden ook met soms hoge snelheid op plekken waar u als voetganger loopt of wilt oversteken.. Heeft een scooter u aangereden als voetganger en raakte u hierbij gewond, dan heeft u ook in dit geval recht op een schadevergoeding van tenminste vijftig procent. Wanneer u als voetganger bent aangereden door een scooter of brommer, heeft u namelijk dezelfde wettelijke bescherming als bij een aanrijding met een auto. Dit betekent dat, zelfs als de schuld van het ongeval volledig bij u ligt, u de helft van uw letselschade vergoed krijgt. Is de bestuurder van de scooter volledig aansprakelijk, dan kunt u alle letselschade verhalen op deze partij.

Lopend aangereden door  fietser

Fietsers hebben soms haast, of hebben meer aandacht voor hun smartphone dan voor medeweggebruikers. De kans dat een fietser u als voetganger over het hoofd ziet, is altijd aanwezig. Bent u door een fietser aangereden als voetganger? Wanneer u zelf geen overtreding beging, kunt u hem of haar net als een automobilist of scooterrijder volledig aansprakelijk stellen. Het verschil is echter dat een fietser niet verplicht verzekerd is, zoals bestuurders van motorvoertuigen. Een fietser moet een beroep doen op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Is de fietser onverzekerd, dan zal hij/zij de schadevergoeding uit eigen zak moeten betalen. Dit kan problemen geven en dient op de juiste manier aangepakt te worden. Heeft u veel letselschade doordat u bent aangereden door een fietser, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen voor advies.

Uitzondering op de regel: overmacht

Zoals aangegeven kunt u altijd tenminste de helft van uw letselschade claimen wanneer u als voetganger bent aangereden door een motorvoertuig zoals een auto, bus, motor, vrachtwagen of scooter. De enige uitzondering op deze regel is overmacht. Dit komt echter zelden voor. De tegenpartij moet dan bewijzen dat hij/zij het ongeluk onmogelijk had kunnen voorkomen, bijvoorbeeld omdat iemand anders u opzettelijk voor de auto duwde.

Onze letselschade-experts kunnen u adviseren en bijstaan nadat u bent aangereden als voetganger. Onze hulp kost u niets als de ander volledig aansprakelijk is, aangezien de verzekeraar van de tegenpartij ook onze kosten vergoed.

Welke letselschade claimen

Als u bent aangereden als voetganger, kunt u flinke letselschade oplopen. De kosten voor medische zorg, reiskosten naar het ziekenhuis, de uren die u niet kunt werken en de studievertraging die u oploopt, kunnen behoorlijk de pan uit rijzen. Maak daarom altijd aanspraak op letselschadevergoeding. Naast alle schade die direct zichtbaar is, bestaat de kans dat zich nog veel meer onvoorziene kosten voordoen. Al deze schade als gevolg van het ongeval kunt u claimen. Wij kunnen u helpen alle schade te inventariseren en bekijken ook mogelijke kostenposten in de toekomst.

Aangereden als voetganger en smartengeld

Het is heel goed mogelijk dat u letsel oploopt dat uw leven blijvend beïnvloedt. Lichamelijke of psychische klachten kunnen er zelfs toe leiden dat u arbeidsongeschikt raakt, uw zelfstandigheid verliest of in een depressie raakt. Ook dit letsel kunt u claimen bij de partij die u aangereden heeft. U kunt dan smartengeld vragen ter compensatie van gederfde levensvreugde. U doet er goed aan om hiervoor een van onze gespecialiseerde juristen in de arm te nemen.

Rechtsbijstand letselschade

Als u letsel heeft opgelopen toen u te voet werd aangereden, staat uw hoofd niet naar juridische processen. Een letselschade-expert kan een groot deel van uw zorgen uit handen nemen. Heeft u vragen over letselschade of juridische bijstand bij het claimen van een schadevergoeding, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze ervaren experts helpen u graag verder, zodat u krijgt waar u recht op heeft.