Aangereden als automobilist

Aangereden in de autoNa te zijn aangereden als automobilist komt er veel op u af. Uw auto kan beschadigd zijn, wat veel kosten en ongemak met zich meebrengt. U kunt gewond zijn geraakt en zelfs blijvende klachten overhouden aan de aanrijding. Als de andere partij aansprakelijk is, kunt u de kosten die samenhangen met uw letsel (de letselschade) vergoed krijgen.

Voor het claimen van schadevergoeding dient de tegenpartij aansprakelijk gesteld te worden. Dit dient op de juiste manier te gebeuren, binnen de daarvoor gestelde termijn. Bent u aangereden als automobilist en bent u hierbij gewond geraakt, informeer dan naar onze diensten en laat u bijstaan.

Goed om te weten: wanneer een ander voor uw letselschade verantwoordelijk is, hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand van ons letselschadebureau.

Aangereden tijdens autorijden, wat nu?

Bij een ernstige aanrijding moet u altijd 112 bellen. Als de politie ter plaatse komt, maken de politiemedewerkers een proces-verbaal op waarin precies staat wat er gebeurd is. Vallen de verwondingen mee en is geen hulp nodig? Zorg dan altijd dat u samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier invult. Het gaat daarbij nog niet om de schuldvraag. Dat is later bij het aansprakelijk stellen pas aan de orde. Naast het invullen van het Europees Schadeformulier moet u hieraan denken:

 • Maak foto’s van de situatie
 • Noteer gegevens van eventuele getuigen
 • Noteer locatie en tijd
 • Breng een bezoek aan de huisarts of spoedeisende hulp

Zeker een whiplash kan pas in een later stadium naar voren komen. De (nek)klachten kunnen opeens verergeren. Het is daarom altijd verstandig om de huisarts te bezoeken wanneer u bent aangereden als automobilist. Ook als de klachten in eerste instantie wel lijken mee te vallen. U kunt dan later terugvallen op uw medisch dossier.

Schadevergoeding automobilist

Als u bent aangereden als automobilist, kunt u kleine verwondingen hebben opgelopen, zoals een lichte hersenschudding, schaafwonden of kneuzingen. Maar uw letsel kan ook zwaarder zijn. Zo kunt u er botbreuken, hersenletsel of zelfs een dwarslaesie aan hebben overgehouden. De ziektekostenverzekeraar vergoedt lang niet altijd de volledige kosten die u moet maken. Daardoor kunt u geconfronteerd worden met hoge kosten en verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid. Al deze schadeposten tezamen vormen uw letselschade. Mogelijke schadeposten waar u rekening mee moet houden zijn onder andere:

 • Vervangend vervoer
 • Hulp in de huishouding
 • Ziekenhuis
 • Specialisten
 • Aanpassingen in huis, auto of op vakantie
 • Studievertraging
 • Een ongebruikt sportabonnement
 • Opvang kinderen
 • Inkomensverlies door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid

Deze lijst geeft slechts een indicatie van de mogelijke schadeposten. Informeer naar uw recht op schadevergoeding.

Kosten juridische bijstand

Met kosten voor juridische bijstand bedoelen we de kosten die u maakt door een letselschadebureau zoals B&O Letselschade in te schakelen. Als de andere partij volledig aansprakelijk is, dan is onze hulp voor u kosteloos. De kosten voor hulp van onze letselschade-experts worden door ons namelijk direct bij de tegenpartij geclaimd. U ontvangt dus geen rekening.

Belangrijk: bewaar van alle kosten die u maakt, hoe klein ook, de bonnen, rekeningen of facturen. Dit bewijs maakt het makkelijker om uw letselschade te claimen.

Aangereden als automobilist en smartengeld

Letselschade bestaat niet alleen uit kosten die direct in geld zijn uit te drukken. Ook zogenoemde immateriële schade valt onder de letselschade en kunt u dus vergoed krijgen als u bent aangereden als automobilist. Denk hierbij aan psychische klachten, ontsierende littekens of chronische pijn. Dit alles kan uw levensvreugde behoorlijk doen afnemen. Voor deze gederfde levensvreugde kan smartengeld worden geclaimd. Hoeveel smartengeld u ontvangt is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de impact hiervan op uw dagelijks functioneren.

Aansprakelijk stellen

Als u een schadevergoeding wilt ontvangen voor uw letselschade, zult u de andere partij eerst aansprakelijk moeten stellen. Bent u aangereden als automobilist dan gaat dit meestal direct via de verzekering van de tegenpartij. Omdat u waarschijnlijk niet zit te wachten op vervelende discussies met een verzekeraar, is het verstandig om u te laten bijstaan door ervaren letselschade-experts. Zo hoeft u:

 • Zich niet te verdiepen in ingewikkelde regels en wetten
 • Geen discussies aan te gaan met een verzekeraar
 • Niet bang te zijn schadevergoeding mis te lopen
 • Zich alleen maar te richten op uw herstel

Laat de letselschaderegeling dus over aan een specialist op dit gebied, dat scheelt u een hoop zorgen.

Aangereden door een auto

Maar hoe zit het nu precies met de aansprakelijkheid als u bent aangereden als automobilist. Die is namelijk niet altijd hetzelfde. Bent u aangereden door een auto, dan gelden in principe de normale verkeersregels. Als de andere partij een of meerdere verkeersregels heeft overtreden en u niet, dan is die ander voor 100% aansprakelijk. U krijgt dan ook 100% schadevergoeding. Heeft u zelf ook een fout gemaakt? Dan moet uit het Europees Schadeformulier of het proces-verbaal van de politie blijken voor welk deel u aansprakelijk bent voor de aanrijding. Is dat 30%? Dan krijgt u 70% van uw letselschade vergoed. Bij een kop-staartbotsing is in theorie degene die achterop rijdt aansprakelijk. Deze persoon dient een veilige afstand tot uw voertuig te bewaren. Alleen als de voorste automobilist plotseling en onnodig hard remt, kan hij/zij toch zelf aansprakelijk zijn.

Aangereden door vrachtwagen / vuilniswagen

Bent u aangereden door een vrachtwagen, dan gelden dezelfde regels als wanneer u bent aangereden door een auto. Ook als u bent aangereden door een vuilniswagen gelden de normale verkeersregels. Natuurlijk moet de bestuurder van de vrachtwagen of vuilniswagen rekening houden met de bekende dode hoek en zal deze dus altijd extra voorzichtig moeten zijn. Andersom geldt dat ook: u als autobestuurder moet zich realiseren dat het zicht van een vrachtwagen- of vuilniswagenbestuurder slechter is dan dat van een automobilist. Bent u aangereden door een vrachtwagen en bent u zelf niet schuldig aan het ongeval, dan kunt u de andere partij aansprakelijk stellen. Als de chauffeur op dat moment in dienst is van een bedrijf, kunt u zich direct richten tot het bedrijf waarvoor de chauffeur werkt. Datzelfde geldt als u bent aangereden door een vuilniswagen.

Aangereden door politieauto of ambulance

De regeling van letselschade is extra ingewikkeld wanneer u bent aangereden door een politieauto of ambulance. Bestuurders van deze voertuigen mogen onder bepaalde voorwaarden namelijk afwijken van de verkeersregels. Een politieauto of ambulance mag bijvoorbeeld door rood rijden, met maximaal 20 km/uur. Afwijken van de verkeersregels mag alleen als het noodzakelijk is en als de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Vooral politieauto’s kunnen nog wel eens zonder optische- of geluidssignalen verkeersregels overtreden. Bijvoorbeeld omdat ze op zoek zijn naar een verdachte, die ze liever niet willen waarschuwen. Bent u aangereden door een politieauto of ambulance, dan wenden wij ons tot de werkgever om schadevergoeding te claimen.

Bestuurders van voorrangsvoertuigen zijn goed beschermd in de wet, maar dat wil niet zeggen dat u helemaal geen kans maakt op schadevergoeding na een aanrijding met een dergelijk voertuig. Ook politiemensen en ambulancemedewerkers maken fouten. Raadpleeg daarom ook in dit geval altijd een letselschadebureau.

Rechtsbijstand na te zijn aangereden als automobilist

B&O Letselschade helpt u graag verder als u bent aangereden door een andere auto. Maar ook als u bent aangereden door een vrachtwagen, vuilniswagen, politieauto of ambulance. Met onze jarenlange ervaring met de regeling van letselschade, kunnen onze professionals u mogelijk al vanaf vandaag veel uit handen nemen. Wij werken landelijk en een bezoek aan huis is geen probleem. Een van onze letselschade juristen of experts komt dan graag bij u langs. Aangereden als automobilist, neem dan vrijblijvend contact met ons op.