Aanrijding tijdens werktijd

Aanrijding tijdens werktijdHebt u een aanrijding tijdens werktijd gehad? Bijvoorbeeld toen u net met de auto onderweg was naar een klant? Of met de fiets of scooter naar een projectlocatie? En heeft u letselschade opgelopen? Dan komt er veel op u af. Allereerst natuurlijk uw herstel, maar ook het documenteren van uw schade, doktersbezoek, overleg met uw werkgever en de juridische kant van uw letselschadezaak.

De kans is groot dat uw werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die u oploopt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden, dit is wettelijk zo geregeld en werkgevers dienen tegen dergelijke schades verzekerd te zijn. Juridische bijstand is in dat geval voor u kosteloos.

In dit artikel informeren wij u graag over:

Maak daarom gebruik van onze gratis rechtshulp. Onze professionals kennen alle ins en outs van dit specifieke rechtsgebied, zodat u verzekerd bent van een maximale schadevergoeding. De verstandhouding met uw werkgever zullen wij tijdens dit proces altijd in acht nemen. Neem contact met ons op, wij staan voor u klaar.

Werkgeversaansprakelijkheid bij aanrijding tijdens werktijd

Als u door een aanrijding tijdens werktijd letselschade lijdt, kunt u niet alleen de veroorzaker aansprakelijk stellen, maar ook uw werkgever. De aanrijding is namelijk te kwalificeren als een bedrijfsongeval. Als letselschade ontstaat tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden valt dit in beginsel onder werkgeversaansprakelijkheid.

Zelfs bij een eenzijdig auto-ongeluk is uw werkgever vaak verplicht om de letselschade te vergoeden. Dit omdat werknemers die veel op de weg zitten meer kans lopen om aangereden te worden tijdens werktijd. Daar moet een werkgever rekening mee houden. Ook letselschade die ontstaat bij aankomst of vertrek op het werkterrein, tijdens de pauze, door een collega of bij werkzaamheden waarvoor geen opdracht was gegeven, vallen onder het begrip ‘uitoefening van de werkzaamheden’. Zelfs ongevallen tijdens personeelsuitjes vallen meestal onder de werkgeversaansprakelijkheid. De plichten van een werkgever reiken veel verder dan werknemers zich realiseren.

Uw werkgever heeft een zorgplicht, dat wil zeggen dat hij verplicht is om te zorgen voor uw veiligheid. Natuurlijk kan een werkgever niet 100% voorkomen dat er een ongeluk gebeurt, maar hij kan wel een goede verzekering afsluiten die letselschade dekt als zijn werknemers toch bij een ongeval betrokken raken. Alleen in het uitzonderlijke geval dat een werknemer ondanks alle veiligheidsvoorschriften en maatregelen toch roekeloos of opzettelijk gedrag vertoont, is de werknemer zelf aansprakelijk en kan de werkgever niet aangesproken worden.

Werkgeversaansprakelijkheid geldt zowel voor lichamelijke als voor psychische letselschade.

Bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid

Het is logisch dat u na een aanrijding tijdens werktijd niet direct staat te springen om uw werkgever aansprakelijk te stellen. U denkt misschien dat het ‘wel meevalt’ en bent misschien huiverig om de eigen werkgever aan te spreken. Begrijpelijkerwijs wilt u de relatie met uw werkgever niet in gevaar brengen. Houdt hierbij in gedachten dat de meeste werkgevers verzekerd zijn en de verzekeringsmaatschappij dus de letselschade betaalt.

Uw werkgever kan het standpunt innemen dat de letselschade niet is ontstaan gedurende werktijd. Het is daarom van belang dat u niet te lang wacht met het aansprakelijk stellen van uw werkgever. De bewijslast ligt bij u om aan te tonen dat de aanrijding tijdens werktijd plaatsvond. Hoe langer het bedrijfsongeval geleden is, hoe lastiger het wordt om te bewijzen wat er is gebeurd. Als u slaagt in uw bewijslast, moet de werkgever vervolgens aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan wel dat u roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld, in welk geval werkgeversaansprakelijkheid vervalt.

Wanneer geldt de werkgeversaansprakelijkheid nog meer?

Niet alleen als gevolg van een aanrijding tijdens werktijd kan een werknemer letselschade lijden. De werkgeversaansprakelijkheid geldt ook voor:

 • Beroepsziekten
 • Schade ontstaan tijdens het werk bij derden
 • Letselschade door derden (bijvoorbeeld door een collega)
 • Letselschade door eigen schuld, met uitzondering van opzet of roekeloos gedrag

Hoe is het geregeld met de Belastingdienst?

Als u een schadevergoeding ontvangt van uw werkgever hangt het af van de soort vergoeding of u al dan niet verplicht bent om belasting te betalen.

Onbelaste schadevergoeding

Ontvangt u een letselschadevergoeding ter dekking van verlies van eigendommen en gemaakte kosten? Dan is deze is volledig onbelast. Ook een immateriële schadevergoeding voor toebracht leed, ofwel smartengeld, is onbelast.

Belaste schadevergoeding

Letselschadevergoeding wegens overlijden of invaliditeit van de medewerker als gevolg van een ongeval tijdens werktijd is onbelast tot een bedrag van drie maandsalarissen (inclusief vakantietoeslag). Over het meerdere wordt belasting geheven.

Hulp na aanrijding tijdens werktijd!

Blijf niet zitten met letselschade als gevolg van een aanrijding tijdens werktijd. Onze letselschadejuristen helpen u gratis bij het aantonen van de werkgeversaansprakelijkheid en claimen uw schade. We nemen onze kosten mee in de totale schadevergoeding. De verzekeraar van uw werkgever betaalt, het kost u dus niets. Bovendien doen we er alles aan om de goede relatie met uw werkgever in stand te houden.

Goed om te weten!

 • Wij dragen het keurmerk van het Register Letselschade
 • Wij zijn ervaren specialisten op het gebied van letselschade
 • Wij voorzien u van kosteloos en vrijblijvend advies
 • Wij werken deskundig en snel
 • In de meeste gevallen is onze rechtsbijstand gratis, omdat we onze kosten verhalen op de aansprakelijke partij
 • Wij claimen maximale schadevergoeding en regelen voor u een voorschot op deze schadevergoeding
 • We werken samen met diverse collega-specialisten
 • We nemen uitgebreid de tijd om slachtoffers te begeleiden en komen op huisbezoek